Aktualności


Kupię zezwolenie na pracę hurtem \ Куплю дозвіл на роботу гуртом

Czas na oświadczenia \ Час на декларацію
Zobacz więcej

Co musi wiedzieć Opiekun? \ Що повинен знати Опікун?

Zdjęcie zapada w pamięć. \ Фото запам’яталося.
Zobacz więcej

Decyzja wojewody nie działa \ Рішення воєводи не діє

Deportacja zamiast karty pobytu \ Депортація замість дозвілу на проживання
Zobacz więcej