Aktualności


Szkoli i wycina \ Навчає і вирізає

…ale zwija interes \ .... і закриває бізнес
Zobacz więcej

Tego jeszcze nie było/Такого ще не було

Czynne 24 h / Відкрито 24 години
Zobacz więcej

Jakie stawki są w burdelach? \ Які ставки в борделях?

Jest ich coraz więcej / Є їх все більше і більше
Zobacz więcej