Aktualności


Wiza - co warto wiedzieć? \ Віза - що варто знати?

Turysta nie może pracować legalnie\ Турист не можe легально працювати
Zobacz więcej

Co to jest CV? \ Що це є CV?

Bez dobrze napisanego CV trudno liczyć na sukces podczas poszukiwania pracy. \ Без добре написаного резюме важко розраховувати на успіх.
Zobacz więcej

PKO to nie Pekao \ PKO це не Pekao

Lekka pomyłka \Невелика помилка
Zobacz więcej