JAK ZATRUDNIĆ W DOMU?\ ЯК ПРАЦЕВЛАШТУВАТИ ВДОМА?

"Poszukujemy małżeństwa z Ukrainy, które mogłoby zająć się domem"  - takie zapytania często padają. Jednocześnie jest pytanie, jak zatrudnić  legalnie obcokrajowca jeżeli osoba nie prowadzi działalności ?

Jak poinformowali nas w Urzędzie Pracy osoba fizyczna, która nie prowadzi działalność wypełnia takie samo oświadczenie  o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi jak i  polski pracodawca (właściciel firmy).  To  oświadczenie też powinno  być  zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy. 

Ten dokument jest potrzebny osobie z Ukrainy dla załatwienia wizy.

Minimalna kwota jaką powinien otrzymywać taki pracownik to 950 zł. Przy takiej wysokości zarobku brutto na umowie zlecenie konieczne jest odprowadzenie średniomiesięcznych składek w wysokości ok. 400 zł.

Chodzi o pracowników którzy dorywczo 2-3 razy w tygodniu sprzątają np.  domy.

Składając wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę Cudzoziemiec zobowiązany jest do przedłożenia umowy na podstawie, której będzie świadczył pracę, dowodu posiadania ubezpieczenia zdrowotnego ważnego na dzień wydania decyzji oraz wykazania prawa do lokalu mieszkalnego.

Zazwyczaj obywatele Ukrainy którzy podejmują pracę jako pomoc domowa, opiekunka dla dzieci, kucharz, opiekunka do osób starszych podpisują umowę o pracę. Taka osoba też może samodzielnie się ubezpieczyć.

Potrzebny jest też meldunek do kompletu dokumentów na  wniosek o pobyt czasowy .

Najczęściej osoby które świadczą pracę w charakterze pomocy domowej, opiekunki do dzieci lub osób starszych  zamieszkują wspólnie z osobą powierzającą pracę i co do zasady wystarczy wpisanie w umowie prawa do zamieszkania w danym lokalu przez okres trwania umowy. 

Pobyt czasowy pozwala legalnie przebywać w Polsce po ukończeniu wizy od 1 roku i więcej.

 

«Шукаю сімейну пару з України, яка буде  доглядати за будинком,»  - такі оголошення останнім часом появляються  все частіше. Паралельно, все частіше виникають і запитання, а як працевлаштувати домашніх працівників - мігрантів з України,?.

Як повідомили нам  в Управлінні  Біржі  праці,  фізична особа, яка не є власником фірми, заповнює таку ж декларацію (Оświadczenie), як звичайні роботодавці. Ця заявка також має бути зареєстровано в Управлінні праці. Вона  необхідна для отримання візи на Україні.

Мінімальна винагорода, яку повинен отримати такий працівник – це  950 злотих.  Середньомісячний податок від цієї суми  - 400 злотих.

Мова йде про працівників, які працюють 2-3 рази в тиждень, як прибиральниці в будинках або кухарі.

Дуже часто  роботодавці прагнуть, щоб українці залишились на більше , ніж 180 днів, тому заохочують працівників подавати документи на карту тимчасового перебування. Для цього необхідно трудовий договір або умову про  надання послуг,  документ з місця проживання – реєстрація  і медичне страхування .

Зазвичай, громадяни України, які працюють в приватних будинках  покоївками, нянями для дітей, кухарями, опікунками для людей похилого віку підписують договір або умову про виконання певних обовязків. Така людина також може купити собі медичне страхування  самостійно.

А  реєстрація з місця проживання.? Дуже часто власники будинків, які забезпечують українців роботою в якості домашньої прислуги, няні для дітей або опіки  літніх людей – надають житло.

Для реєстрації місця проживання такої особи варто лише вписати в договорі такий пункт..... з  правом проживання в квартирі протягом всього терміну дії договору.

Карта   тимчасового проживання  дозволяє на законних підставах перебувати в Польщі після закінчення візи терміном від одного року і більше.