Szansa w obie strony/Шанс для двох сторін

Liczy się każdy grosz. Szczególnie wtedy, gdy jest mało czasu na pracę (ograniczenie wizowe) czy stawki wynagrodzenia, które są takie jakie są. Można oszczędzać w różny sposób szukając nowych rozwiązań i usług, które wchodzą na rynek i zaoszczędzić choćby na transferach pieniędzy. Kilka procent mniej to więcej pieniędzy w portfelu.

Na polski rynek wchodzi nowa brytyjska marka MoneyPolo dla obywateli Ukrainy, ale nie tylko .

Naszym gościem jest Aleksander Pawłowski branch menager nowej marki. Pochodzi z Winnicy. Jest bankowcem i od czterech lat mieszka w Warszawie. Świetnie mówi po polsku.

-W 2015 i 2016 roku przekazaliśmy większą kwotę transferów niż Western Union z Czech do Ukrainy. To są dane Banku Światowego. Nasza marka główną siedzibę ma w Londynie, ale centrum logistyczne jest w Pradze. Teraz jesteśmy już w stolicy Polski. W Czechach jesteśmy znani i stąd takie wyniki. Po Słowakach, których jest w Czechach ok. 250.000, drugą co do wielkości grupą są obywatele Ukrainy. Jest ich ok. 200.000-wyjaśnia Pawłowski.

Sukces w Czechach i konkurencyjność sprawiły, że teraz wchodzimy do Polski. Chcemy dać nową możliwość obywatelom Ukrainy w Polsce, bo warto wiedzieć, że MoneyPolo już teraz świetnie się sprawdza w grupie mieszkańców Wietnamu, którzy pracują w Polsce.

Jesteśmy konkurencyjni dla Western Union cenowo. Oni działają w ponad 200 krajach, my w 139. Do tej listy dołączyła Polska - tłumaczy Pawłowski. MoneyPolo działa na prostych zasadach.

Najpierw zapraszani do współpracy są tzw. Agenci. Może nim zostać osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą albo firma-spółka. Agent zanim podejmie współpracę przechodzi weryfikację wiarygodności.

W grę wchodzą pieniądze dlatego sprawdzamy dany podmiot po to, abyśmy mieli do siebie zaufanie. W praktyce rzadko się zdarza, aby kandydatura została odrzucona. Z jednej strony dajemy możliwość tańszych przelewów i transferowania pieniędzy dla pracownika, a z drugiej Agent zarabia na każdym przelewie ok. 3% jego wartości. Czyli np. jest duży pracodawca, który zatrudnia obywateli Ukrainy. Proponuje im transfer z MoneyPolo i przesyła pieniądze bezpośrednio do odbiorców.

Czyli pracownik deklaruje ile z pensji  chce przelać pieniędzy i nie tylko ma taniej, ale też oszczędza czas. Nie chodzi od okienka do okienka i nie szuka biura tylko pracodawca za niego to zrobi. Za oczywiście jego zgodą. To jest świetne rozwiązanie np. dla dużej Agencji Pracy czy dużej firmy która zatrudnia obcokrajowców.  Chętnie współpracujemy z kantorami  i  biurami podróży również. Współpraca z nami to czysty zysk dla obu stron.

Pracownik oszczędza  co najmniej 1,5% w stosunku do Western Union. Do tej pory podpisaliśmy kilkadziesiąt umów w Polsce, a chcemy docelowo pozyskać 250 partnerów.
Money Polo już współpracuje z Bankiem Pocztowym w Polsce w zakresie wypłacania przekazów w Polsce.

Z tego mogą skorzystać   obywatele Polski mieszkający i pracujący w Wielkiej Brytanii.

Na Ukrainie współpracujemy z  75% placówek bankowych. W Winnicy na przykład, gdzie mieszka 370.000 mieszkańców już dziś można odebrać pieniądze w 42 placówkach w tym mieście. I tak jest na terenie całej Ukrainy.

Firma planuje rozszerzanie sieci w krajach azjatyckich.  Aby zostać agentem firmy najpierw należy przestudiować stronę internetową.

Jest już wersja polskojęzyczna. https://moneypolo.com/pl-pl/dlaczego-my/

Zainteresowanych współpracą z firmą odsyłamy do kontaktu mailowego.

aleksandr.pawlowskij@moneypolo.com

moneypolo.pl@gmail.com

 

Важливий кожен ґрош. Особливо тоді, коли є мало часу на роботу (візові обмеження) чи ставка заробітної плати, є такою якою вона є. Можна заощаджувати по-різному:  шукаючи нових рішень та послуг, які виходять на ринок і заощадити хоча б на трансфері грошей. Кілька відсотків менше, а грошей в гаманці більше.

На польський ринок входить нова марка MoneyPolo для громадян України, але не лише. Нашим гостем є Олександр Павловски мережевий менеджер нової марки. Родом з Вінниці. Він банкір і вже чотири роки проживає у Варшаві. Прекрасно розмовляє польською.

- У 2015 та 2016 роках переказали більшу квоту трансферів, ніж Western Union з Чехії на Україну. Це дані Світового Банку. Центральний офіс нашої марки розташований             у Лондоні, але логістичний центр знаходиться в Празі. Тепер ми уже в столиці Польщі. У Чехії нас знають і звідти такі результати. Після словаків, яких є в Чехії близько 250.000, другою за величиною групою є громадяни України. Їх приблизно є 200.000.

Успіх в Чехії і конкурентоспроможність зробили так, щоб ми входимо до Польщі. Хочемо надати нову можливість громадянам України у Польщі, варто знати, що MoneyPolo прекрасно працює в групі мешканців В’єтнаму, які працюють у Польщі. Ми конкуренти для Western Union з огляду на ціну. Вони працюють в понад 200 країнах, ми в 139. До цього списку доєдналась Польща – пояснює Павловски.

MoneyPolo діє на простих умовах. Спершу, запрошують до співпраці так звані Агенти. Може ним стати особа фізична, яка веде власну діяльність або фірма-спілка. Перед початком співпраці, Агент проходить перевірку достовірності.

До гри входять гроші, тому ми перевіряємо даний суб’єкт, щоб довіряти йому. На практиці рідко відкидаємо кандидатури. З однієї сторони, можливість дешевших переказів та трансферу грошей для працівника, а з іншої, Агент заробляє на кожному переказі близько 3% вартості. Наприклад, є великий працедавець, котрий працевлаштовує громадян України. Він пропонує їм трансфер MoneyPolo і переказує гроші безпосередньо отримувачам.

Тобто, працівник декларує скільки саме з заробітної плати хоче переказати грошей  і це не лише дешевше, але й заощаджує час. Не ходить від віконця до віконця і не шукає офісу, лише працедавець робить це за нього. Звичайно, що за його згодою. Це прекрасне рішення, наприклад, для великої агенції праці чи великої фірми, яка працевлаштовує іноземців.

З радістю співпрацюємо з обмінниками валют і агенціями подорожей теж. Співпраця з нами це чистий зиск для обох сторін. Працівник заощаджує принаймні 1,5% у співвідношенні з Western Union. На сьогоднішній день ми підписали декілька десятків договорів у Польщі, а за мету поставили – 250 партнерів.

MoneyPolo вже співпрацює з Поштовим Банком Польщі у виплаті переказів у Польщі. Цим можуть скористатися громадяни Польщі, які проживають та працюють у Великій Британії. На Україні співпрацюємо з 75% банківських відділень. У Вінниці, наприклад, де мешкає 370.000 мешканців, вже сьогодні можна отримати гроші у 42 відділеннях.

І так тепер по цілій території України. Фірма планує розширення мережі в азіатських країнах. Щоб стати агентом фірми потрібно, спершу, ознайомитись з нашою веб-сторінкою. Уже є версія польською мовою. Зацікавлених співпрацею з фірмою, просимо контактувати з допомогою електронної пошти.

aleksandr.pawlowskij@moneypolo.com

 moneypolo.pl@gmail.com

(dad)