Język polski w biznesie

Termin: wrzesień 2017

Cena: 850 zł

 

Szkolenie dla osób znających podstawy języka polskiego

  1. Gramatyka i stylistyka języka polskiego
  2. Formy grzecznościowe używane w biznesie
  3. Terminologia z zakresu przedsiębiorczości
  4. Terminologia z zakresu języka sprzedaży
  5. Podstawy pisania ofert biznesowych
  6. Podstawy prowadzenia korespondencji biznesowej
  7. Pisanie i redagowanie dokumentów aplikacyjnych

 

 

Czas trwania: 16 godzin, 1x sobota, niedziela.

 

Każdy z uczestników otrzyma materiały szkoleniowe, materiały do wykonywania konkretnych ćwiczeń, notes, długopis oraz zaświadczenie o uczestnictwie w kursie zgodnym z rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Koszt na osobę: 850 złotych. Zapewniamy przerwy kawowe.