300+ dla Ukraińców \ 300+ для українців

Якщо у Вас дитина шкільного віку і навчається, або планує навчатися у польській школі — у вас є можливість отримати 300 злотих, не дивлячись на рівень доходу сім'ї.
Програма “Добрий старт” – це інвестиція в польських дітей. Чи може отримати цю допомогу українська сім'я?
Так, якщо дитина вчиться у польському навчальному закладі
«Добрим стартом» не можуть скористатись дошкільнята, учні «зерувки», студенти, учні поліціальних шкіл та учнів шкіл для дорослих.
Щоб отримати підтримку, необхідно подати заявку. Це може зробити мати, батько або законний опікун дитини
Заявку можна подати в режимі он-лайн з 1 липня через Empatia  або через електронний банкінг PKO PB i MBank.
Заява повинна бути подана до 30 листопада.
Варто мати на увазі, що електронна форма, яку треба заповнити, запитує PESEL дитини та назву навчального закладу.
Подача заявки в липні або серпні гарантує виплату допомоги не пізніше 30 вересня. Коли вона буде подана в наступні місяці (у вересні, жовтні або листопаді), підтримка буде надана сім'ї протягом 2 місяців після подання заявки.

 

foto; pixabay.com

Program „Dobry Start” ponownie ruszyła od 1 lipca. Ukraińskie rodziny mogą również otrzymać dotację w wysokości 300 zł dla ucznia bez względu na dochód
Program „Dobry Start” to inwestycja w edukację polskich dzieci. Czy może uzyskać tę pomoc rodzina dla ukraińskiego dziecka?

Tak, jeśli dziecko uczy się w Polskiej szkole.
Świadczenie dobry start nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz uczniów zerówek. Nie obejmuje także studentów, uczniów szkół policealnych i uczniów szkół dla dorosłych.
Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić matka, ojciec, opiekun prawny dziecka
Wniosek o świadczenie dobry start można składać online od 1 lipca przez stronę "Empatia" przy użyciu profilu zaufanego lub certyfikatu kwalifikowanego.
 lub przez bankowość elektroniczną PKO PB i MBank.
Wniosek należy złożyć do 30 listopada.
Złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Gdy zostanie złożony w kolejnych miesiącach (we wrześniu, październiku lub listopadzie), to wsparcie trafi do rodziny w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku.