Bez języka karta zmyka / Без мови про карту нема розмови

Ви перебуваєте на території Республіки Польща легально і безперервно протягом не менше 5 років. Ви хочете подати заяву на «ПМЖ»?  Прагнете здобути Дозвіл на постійне перебування. Це можливо за однієї умови, ви повинні підтвердити свої знання польської мови.

Польське законодавство передбачає два документи, які підпадають під поняття «ПМЖ» (Permanent Residence Permit)

  1. Дозвіл на постійне перебування
  2. Карта Резидента ЄС

Перед подачею документів на Карту Резидента ЄС (посвідки на проживання) або дозвіл на постійне проживання вам необхідно підтвердити свій рівень володіння польською мовою.

На сьогоднішній момент достатнім рівнем володіння мовою, який 

влаштує державні органи є рівень B1

Підтвердити володіння мовою на відповідним рівні в звичайній приватній школі вам не вдасться. Щоб отримати офіційний документ – сертифікат, що підтверджує рівень володіння польською мовою— необхідно здати державні тести.

Іспити,  як в Польщі, так і в Україні  організовує Державна сертифікаційна комісія володіння польською мовою, як іноземною

Ціна за іспит 150 €, плюс потрібно буде заплатит 20 € за видачу самого документа – сертифіката.

Для подачі документів на Карту Резидента ЄС вам знадобиться власне оригінальний сертифікат, а не – результати іспиту.

Без іспитів і сертифікату,  що підтверджує рівень володіння польською мовою,  отримають «ПМЖ» випускники польських шкіл ( ліцей, технікум, поліцеальна) та ВНЗів.

 

Jesteś  na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej legalnie i nieprzerwanie co najmniej przez 5 lat. Chcesz ubiegać się o stały pobyt?  To Możliwe pod jednym warunkiem, musisz potwierdzić znajomość języka polskiego.

Polskie prawo przewiduje dwa dokumenty, które wchodzą w zakres pojęcia zezwolenia na pobyt stały (Permanent Residence Permit)
1. Karta stałego pobytu
2. Karta rezydenta UE.
Zanim złożysz wniosek na jedną z kart, musisz potwierdzić swój poziom znajomości języka polskiego.
Obecnie wystarczy poziom B1 - „Średniozaawansowany”
Nie da się potwierdzić biegłości językowej na odpowiednim poziomie w zwykłej szkole prywatnej. Aby uzyskać oficjalny dokument-certyfikat potwierdzający poziom znajomości języka polskiego-należy zdać testy państwowe.
Egzaminy są jak w Polsce tak i na Ukrainie. Organizuje ich Państwowa Komisja Poświadczania Znajomości Języka polskiego jako Obcego (PKPZJPjO). Cena egzaminu wynosi 150 €, a dodatkowo będziesz musiał zapłacić 20 € za wydanie samego dokumentu-certyfikatu.
Do wniosku na jedną z kart, będziesz potrzebować własnego oryginalnego certyfikatu, a nie wyników egzaminu.

Absolwenci  szkół wyższych  oraz liceum, technikum ta szkoły  policealnej  mogą złożyć wniosek na pobyt stały bez egzaminów, tylko ksero dyplomu.