Czy mogą liczyć na Polską emeryturę? \ Чи можуть розраховувати на польську пенсію?

Зросла чисельність українців, які заробляють на пенсію в Польщі
Понад 500 тисяч осіб зареєстровано в Управлінні соціального страхування (ZUS). Більшість цих людей — чоловіки у віці 20-48 років.
Чи завдяки системі соціального страхування Польщі, працівники з України мають право на отримання пенсії?
Звісно, що так.
З 1 січня 2014 року набула чинності Умова про соціальне забезпечення між Польщею та Україною, підписаний 18 травня 2012 року в Києві (Dz.U. z dnia 25 listopada 2013 r., poz. 1373). Ця умова регулює отримання пенсій і грошової допомоги для громадян, які мають періоди страхування за кордоном.
Людям, які мають недостатній страховий стаж для набуття права на пенсію у Польщі чи в Україні, умова гарантує підсумовування періодів страхування в обох країнах. Страховий стаж, набутий за законодавством кожної з договірних країн, враховується, у разі необхідності, іншою договірною стороною для отримання права на пенсію.
Розмір пенсії буде визначатися пропорційно періодам страхування, кожна договірна сторона призначає та виплачує пенсію за страховий (трудовий) стаж, набутий на своїй території.
Тобто особа, яка претендує на найнижчу пенсію, повинна мати мінімум жінки 20 років стажу роботи, а чоловік - 25 років. 
Той факт, що не громадянин Польщі, не впливає на отримання права на пенсію.
Ознайомившись зі звітом Управління соціального страхування (ZUS) "Іноземці в польській системі страхування" бачимо, що найбільша застрахованих в ZUS за останні роки це громадянами з-поза меж Європейського Союзу, в основному з України, Білорусії та Молдови.
Особа, яка сплачує внески у двох країнах, може отримати пенсію в кожній з цих країн, якщо він відповідає умовам, необхідним для отримання права на отримання допомоги відповідно до законодавства відповідної країни.
Найважливішим принципом, на якому базуються такі двосторонні угоди, є принцип агрегування періодів виходу на пенсію.
У цьому випадку буде підбито підсумки польського та українського періодів роботи, але, що дуже важливо, компенсація виплати мінімальному розміру пенсії відбуватиметься з суми сукупних виплат, вироблених в Польщі та Україні. Наприклад: якщо громадянин України працює 20 років в Україні й 5 років в Польщі, він досягне періоду, який дає йому право на мінімальну пенсію (з 1 жовтня в Польщі, 25 років для чоловіків). Тоді вигода, отримана в Україні, буде агрегована. Умовою виплати мінімальної пенсії громадянами України є їх постійне місце проживання на території Польщі.

Liczba Ukraińców zgłoszonych do ZUS gwałtownie rośnie. Najwięcej z tych osób to mężczyźni w wieku 20-48 lat.
Czy mogą cudzoziemcy w perspektywie liczyć na Polską emeryturę?
Umowa między Polską a Ukrainą o zabezpieczeniu społecznym z 18 maja 2012 r. mówi o tym, że osoba, która pracowała i podlegała ubezpieczeniom społecznym w Polsce i na Ukrainie, emeryturę może uzyskać zarówno w Polsce, jak i na Ukrainie. Oczywiste jest to, że osoba ta musi spełnić warunki, które są takie same dla obywateli Polski, jak i obcokrajowców.
Są to podleganie ubezpieczeniu, opłacanie składek, osiągnięcie wieku emerytalnego oraz posiadanie minimalnego stażu ubezpieczeniowego kobieta, która chce ubiegać się o najniższą emeryturę, musi udowodnić co najmniej 20-letni staż pracy, a mężczyzna - 25 lat. 
Fakt nieposiadania obywatelstwa polskiego nie ma żadnego znaczenia dla uzyskania prawa do emerytury przez cudzoziemca.
Z raportu ZUS „Cudzoziemcy w polskim systemie ubezpieczeń” wynika, że najwięcej kont i subkont ZUS za ostatnie lata założyli obywatelom spoza Unii Europejskiej, głównie z Ukrainy, Białorusi, Mołdawii
Osoba, która posiada okresy ubezpieczenia osiągnięte w dwóch państwach, może uzyskać emeryturę z każdego z tych państw, o ile spełnia warunki wymagane do nabycia prawa do świadczenia zgodne z przepisami danego państwa
Najważniejsza zasadą, na której oparto tego typu umowy dwustronne, jest zasada sumowania okresów emerytalnych.
W takim przypadku zsumowane zostaną polskie i ukraińskie okresy pracy, ale-co bardzo istotne – wyrównanie świadczenia do kwoty minimalnej emerytury nastąpi od kwoty zsumowanych świadczeń wypracowanych w Polsce i na Ukrainie. Dla przykładu: jeżeli obywatel Ukrainy przepracuje 20 lat na Ukrainie i 5 lat w Polsce, osiągnie okres uprawniający do minimalnej emerytury (od 1 października w Polsce wynoszący 25 lat dla mężczyzn). Następnie zsumowane zostanie świadczenie wypracowane na Ukrainie. Warunkiem wypłacanie minimalnej emerytury przez ZUS obywatelom Ukrainy jest ich stałe zamieszkanie na terytorium Polski.

Foto: ZUS