Decyzja wojewody nie działa \ Рішення воєводи не діє

Маленький шматок пластику, який прагне здобути кожен третій українець в Польщі— це карта тимчасово проживання. 

З нею відкриваються нові можливості й право легально працювати в чужій країні.

Час очікування на цей документ від півроку і більше. Хоча якщо мати дозвіл на роботу і печатку в паспорті, можна легально працювати.
Часто українці в соцмережах запитують, чи можна подорожувати з печаткою в паспорті й тут відповідь однозначно НІ!штамп в паспорті заміняє візу
Варто знати, що в день закінчення візи(180 днів, якщо мова про робочу Д05) чи 90 днів, якщо мова про термін перебування на підставі біометричного паспорта і до дня отримання омріяної пластикової карти, іноземець може легально перебувати на території Польщі, але тільки цієї країни.
Ані рішення воєводи, ані штамп в паспорті не є документом, який би давав право іноземцю на в'їзд в інші країни Шенгенської угоди.
На підставі цього штампу можна без проблем перетнути тільки польсько – український кордон. Але, щоб повернутись в Польщу – Вам необхідно отримати візу.
Це означає, що мандрування країнами Шенгенської зони тільки на підставі позитивного рішення воєводи не варто. Це може закінчитися депортацією
Тільки карта тимчасового проживання — разом з дійсним паспортом — дає право іноземцю перетинати кордони, тому варто зачекати.
Якщо працівнику з іншої країни необхідно терміново виїхати, він може відправити запит з проханням прискорення видачі карти, але цю необхідність треба логічно обґрунтувати.
Варто знати, що Воєводське управління може, але не мусить, задовольнити це прохання.

 

Cudzoziemcy zamierzający zalegalizować swój pobyt w Polsce na podstawie podjęcia lub kontynuacji pracy, powinni ubiegać się o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę.

Czas oczekiwania na ten dokument wynosi od 6 miesięcy i więcej. Chociaż jeśli masz pozwolenie na pracę i pieczątkę  w paszporcie, możesz legalnie pracować
Często Ukraińcy w sieciach społecznościowych pytają, czy można podróżować z pieczątką wojewody w paszporcie. Odpowiedź brzmi NIE! Pieczątka nie zastępuje wizę.

Od dnia, kiedy kończy się wiza i do dnia otrzymania karty osoba może legalnie przybywać na terytorium Polski, ale nie może podróżować.
Oprócz tego ani decyzja wojewody, ani pieczątka wbita w paszport nie są dokumentami, które uprawniają obcokrajowca do podróżowania do innych państw strefy Schengen. Na ich podstawie można jedynie wyjechać z Polski do swojego kraju pochodzenia, ale aby wrócić do Polski, trzeba będzie uzyskać ważną wizę.
To znaczy, że podróżowanie po strefie Schengen na podstawie tylko pozytywnej decyzji wojewody o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy może kończyć się deportacją
Tylko i wyłącznie karta pobytu – wraz z ważnym paszportem – uprawnia cudzoziemca do przekraczania granic. Dla tego warto poczekać na jej uzyskanie.
Jeśli obcokrajowiec musi pilnie wyjechać, to może złożyć i umotywować wniosek o przyspieszenie wydania karty. Jednak urząd wojewódzki może, ale nie musi, przychylić się do tej prośby.

 

У.В \ U.W