Do jakiej szkoły oddać dziecko ? \ В яку школу віддати дитину?

За даними Управління у справах іноземців , у минулому році, кількість осіб з інших країн, які проживають і легально працюють в Польщі помітно збільшилася на кілька тисяч. Більша частина з них – це громадяни України. Вони приїжджають цілими сім'ями з дітьми.
Bже сьогодні перед батьками нелегке завдання, а де буде навчатись їх чадо і що потрібно для цього?.
Варто пам'ятати, що кожна дитина у віці від 7 до 18 років, яка проживає в Польщі має навчатись в школі. Цей обов'язок стосується також дітей, які не мають польського громадянства, але живуть на території Польщі.
Якщо батьки працюють в Польщі, а дитина навчається в Україні, варто піти в польську школу і підписати умову про прийняття дитини до школи. Директору пред'являємо документи з української школи, щоб він ознайомився з успішністю дитини та вирішив у який клас піде учень. Якщо дитину прийнято в школу, директор видає довідку, що учень зарахований уданий навчальний заклад. Цей документ є підставою для видачі дитині візи на навчання в Польському консульстві.
Згідно з законом, зазвичай кожна дитина відвідує школу, яка є поблизу дому, а дирекція зобов'язана прийняти на навчання цю дитину (розподіл на основі реєстрації - прописки). Хоча на звернення батьків школяра можуть прийняти в інший навчальний заклад. Там рішення приймає директор школи.


Для іноземних дітей в державних початкових, середніх і поліцеальних школах наука є безкоштовною.
Варто пам'ятати, що кожна дитина, яка не є громадянином Польщі,  має право на додаткові безкоштовні заняття, які будуть організовані протягом перших 12 місяців не менше двох годин на тиждень. Додаткові уроки польської мови можуть бути груповими або індивідуальними в залежності від ситуації в школі.
Крім того, кожна дитина може отримати допомогу у вивченні предметів, які раніше не вивчала у своїй країні.
Кожного тижня розклад додаткових уроків директор погоджує з викладачем.
Хоча навчанні в школах є безкоштовним, варто все ж врахувати додаткові й витрати:
У Польщі учні користуються як державними, так і власними підручниками. Їх вартість від 50-600 злотих в залежності від класу та школи. Іноді можна купити набагато дешевше старі вживані підручники, але це не завжди можливо;
- Шкільне приладдя. Точний список необхідних шкільного приладдя, можна отримати у вчителя. Ціна - кілька десятків злотих.
- Оплата за шкільні обіди в середньому 150 злотих на місяць.
- Медичне страхування дитини  50 злотих на рік. Варто знати, що кожна дитина, яка перебуває в школі повинна бути застрахованою від нещасних випадків.
Кожна дитина, яка навчається в польській школі повинна мати учнівський квиток. Він допомагає заощадити на міському транспорті, білетах в музей, кіно, театр. Крім цього цей документом необхідний під час іспитів, змагань та інші заходів міжшкільного характеру, адже там є всі необхідні дані дитини (ім'я, прізвище, дата народження) і дані школи, до якої він приходить (назва, адреса).
Термін дії від 30 вересня року, в якому учнівський був виданий і до 30 вересня наступного року.

Зміна школи, завжди важливе рішення. Це перший крок в нове життя, тому підготуватись до таких змін варто заздалегідь. Тоді адаптація дитини з іншої країни пройде в новій школі без стресу.

Підготувала Уляна Воробець

Według danych Urzędu ds. Cudzoziemców od ubiegłego roku liczba legalnie mieszkających w Polsce obcokrajowców zwiększyła się o kilka tys. Ponad połowę stanowili Ukraińcy. Przyjeżdżają z rodziną i dziećmi.
Już teraz przed rodzicami nielekkie zadanie - do jakiej szkoły oddać dziecko i co dla tego jest potrzebne?.
Każde dziecko w wieku od 7 do 18 lat przebywające w Polsce jest objęte obowiązkiem szkolnym lub obowiązkiem nauki. Znaczy to, że musi ono chodzić do szkoły. Obowiązek ten dotyczy także dzieci niemających obywatelstwa polskiego bez względu na status prawny ich rodziców w Polsce.
Jeżeli dziecko przebywa na Ukrainie, a rodzice pracują w Polsce -warto pójść do szkoły i poprosić w dyrektora Umowę przedwstępną o tym, że dziecko ma zapewnione miejsce w szkole czy przedszkolu. Dyrekcja wyda zaświadczenie o tym że dziecko przyjęte do szkoły. Na tej zasadzie można starać się o wizę na Ukrainie .
Warto wiedzieć, że publiczne szkoły podstawowe podlegają rejonizacji, co znaczy, że dana szkoła musi przyjąć każde dziecko zamieszkałe w jej rejonie. A rodzić lub dziecko musi mieć meldunek. Na wniosek rodziców dziecko może być też przyjęte do szkoły innej niż rejonowa (nazywana też obwodową) – wtedy decyzja o jego przyjęciu należy do dyrektora szkoły.
Dla dzieci cudzoziemskich w publicznych szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponad gimnazjalnych nauka jest bezpłatna.


Warto pamiętać, że każde dziecko niebędące obywatelem polskim ma prawo do dodatkowych bezpłatnych lekcji języka polskiego organizowanych w szkole, do której chodzi, przez pierwszych 12 miesięcy, w wymiarze nie mniejszym niż dwie godziny lekcyjne tygodniowo. Zajęcia te mogą mieć formę indywidualną lub grupową w zależności od sytuacji w danej szkole.
Oprócz tego dziecko może uzyskać w szkole pomoc w nauce innych przedmiotów, których nie uczyło się wcześniej, albo których program różnił się od programu obowiązującego w polskiej szkole.
Tygodniowy rozkład zajęć ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym.
Chociaż nauka w szkołach bezpłatna, ale są dodatkowe niezbędne wydatki.

Foto: http://alwaysbusymama.com


W Polsce dzieci korzystają z podręczników własnych, za które ich rodzice muszą zapłacić ok. 200–600 zł na rok szkolny w zależności od klasy i szkoły. Czasem możliwy jest zakup dużo tańszych podręczników używanych, jednak nie zawsze jest to możliwe;
Kosztują też przybory szkolne. Dokładną listę wymaganych przyborów szkolnych można dostać w szkole od nauczyciela lub wychowawcy. Jest to wydatek kilkudziesięciu złotych.
Opłaty za obiady szkolne ok. 150 zł miesięcznie.
Opłata za ubezpieczenie ok. 50 zł rocznie. Każde dziecko przebywające w szkole musi być ubezpieczone od następstw nieszczęśliwych wypadków. Szkoły wykupują całe pakiety, ubezpieczające wszystkich uczniów danej placówki.
Dokument potwierdzający, że dziecko chodzi do szkoły to legitymacja szkolna. Pomaga ona zaoszczędzać na biletach na komunikację miejską, bilety kolejowe, bilety na niektóre filmy do kina i bilety wstępu do wielu muzeów, ogrodów zoologicznych itp. Jest też podstawowym dokumentem tożsamości dziecka podczas egzaminów, konkursów i innych imprez międzyszkolnych. Chodzi o legitymację szkolną, która uprawnia dziecko do korzystania z wielu zniżek uczniowskich.
Legitymacja jest dokumentem obowiązkowym. Zawiera dane dziecka (imię, nazwisko, data urodzenia) oraz dane szkoły, do której ono chodzi (nazwa, adres). Jest wyrabiana w szkole, w której dziecko się uczy. Ważna jest od 30 września roku, w którym została wystawiona, do 30 września następnego roku.
Zmiana szkoły jest zawsze trudną decyzją – jest to pierwszy krok do zmiany swojego życia. A dla dziecka z innego Państwa czasem jest to trudno. Dla tego warto zadbać o szczegóły zawczasu i rzetelnie wybierać szkole. Żeby adaptacja była bez stresu.

Ula Worobec