Gdzie płacić podatki \ Де платити податки

Трудова міграція збільшується. Понад 2 мл виїхало на заробітки на постійній основі і понад 8 млн їздить на сезонні заробітки..

Більшість заробітчан навіть не замислюється над сплатою податків.

Як наголошує  Державна фіскальна служба України, громадяни, які працюють за кордоном мають сплачувати податок на доходи фізичних осіб - це 18% та 1,5 військовий збір.

Задекларувати податки за 2018 рік треба до 1 травня, а ПДФО і військовий збір до 1 серпня 2019.

Декларацію можна вислати електронною поштою, або надіслати за допомогою поштового звязку до податкової за місцем реєстрації.

Реквізити для сплати податку можна знайти на сайті Державна фіскальна служба України

Якщо податки сплачені за місцем роботи за кордоном, до податкової необхідно надіслати відповідну довідку. І навпаки, якщо податки ви хочете платити в Україні, а працюєте за кордоном, у Державна фіскальна служба України вам видадуть довідку для роботодавця, тоді ви уникнете подвійного оподаткування.

 

Od kilku lat zwiększa się zarobkowa migracja z Ukrainy.
Ponad 2 ml Ukraińców wyjechały do Polski i mają stalą prace i ponad 8 mln jeździ na pracę sezonową.

Większość pracowników z Ukrainy nawet nie zastanawia się nad spłatą podatków w swoim kraju.
Jak akcentuje Państwowa Służba Fiskalna Ukrainy, obywatele mają obowiązek spłaty podatków to 18% dochodowy i 1,5% podatek wojskowy.
Zadeklarować podatki za 2018 rok należy do 1 maja, a zapłacić dochodowy podatek i podatek wojskowy do 1 sierpnia 2019.
Deklarację można wysłać pocztą elektroniczna lub tradycyjną.
Dane do zapłaty są na stronie internetowej Państwowej Służby Fiskalnej Ukrainy.
Jeśli podatki są zapłacone poza granicami Ukrainy, koniecznie trzeba wysłać PSFU odpowiednie zaświadczenie.
I odwrotnie, jeśli podatki pracownik chce płacić na Ukrainie, to w Państwowej Służbie Fiskalnej Ukrainy on zdobędzie Certyfikat rezydencji podatkowej.
Celem certyfikatów jest przeciwdziałanie nadużyciom przepisów umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Ten dokument należy przekazać w dział kadrów.