Ile kosztuje zatrudnienie pracownika?\ Скільки коштує офіційно оформлений працівник?

Від 1 січня 2019 року мінімальна заробітна плата у Польщі становить  2250 злотих брутто. Ми підкажемо, яку зарплату ви отримаєте “чистими”, тобто нетто.
Підприємець у своїй фірмі може працевлаштувати українця на основі різних договорів, починаючи від трудового договору і закінчуючи цивільно-правовою угодою. Залежно від різних аспектів, вартість найму працівника також є змінною.
Так, мінімальна заробітна плата у 2019 році збільшилася до 2250 злотих брутто. Збільшення мінімальної заробітної плати означає, що офіційно працевлаштований працівник отримає 1634 злотих нетто.

Крім відрахування із заробітної плати роботодавець сплачує теж нарахування на заробітну плату. Цим податком обкладаються практично всі виплати найманим працівникам

Тобто до  офіційної зарплати  2250 злотих, додаються  нарахування на зарплату 380,81 злотих. Разом ми отримуємо суму  2710,81 злотих – це   витрати на працевлаштування одного працівника.

Мінімальна заробітна плата є мінімальною заробітною платою, яку роботодавець повинен оплатити працівникові за виконану роботу. Винагорода нижче мінімальної заробітної плати є порушенням прав працівників.
Уряд ввів також мінімальну погодинну ставку оплати праці - вона збільшилася з 13,70 до 14,70 злотих

 

 

 Najniższa krajowa w 2019 roku wynosi 2250 złotych brutto. Wyjaśniamy jaka jest wysokość płacy minimalnej do ręki (netto)

Przedsiębiorca w swojej firmie może zatrudnić pracowników w oparciu o różnorodne umowy, począwszy od umowy o pracę, a skończywszy na umowach cywilnoprawnych. W zależności od rozmaitych aspektów, koszt zatrudnienia pracownika także jest zmienny.

Wynagrodzenie minimalne w 2019 roku wzrosło  do 2250 PLN brutto.  Podwyżka płacy minimalnej sprawia, że pracownik zatrudniony za najniższą krajową dostanie na rękę (netto) ok. 1634 złote. 

W sytuacji, gdy przedsiębiorstwo zatrudnia pracownika na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze godzin i jego wynagrodzenie brutto będzie wynosiło 2250 PLN (minimalne wynagrodzenie za pracę w 2019 roku), wówczas koszt całkowity zatrudnienia wynosi 2710,81 PLN (2250 PLN + 460,81 PLN)

Płaca minimalna to ustalone najniższe wynagrodzenie, jakie pracodawca musi wypłacić pracownikowi zatrudnionemu na umowę o pracę. Wynagrodzenie poniżej płacy minimalnej jest naruszeniem praw pracowniczych.

Natomiast minimalna stawka godzinowa dla pracujących na określonych umowach cywilnoprawnych (umowa zlecenia) wzrosła o złotówkę do kwoty 14,7 zł brutto.