Jak napisać skargę? \ Як написати скаргу?

Працівники, права яких були порушені, можуть  написати скаргу в Державну інспекцію праці.
Роботодавці, які свідомо порушують трудове законодавство повинні пам'ятати, що така протиправна поведінка може мати правомірних наслідки.
Невиплата заробітної плати, підписання цивільно-правового договору, а не трудового або порушення правил безпеки – це голові, але не єдині причини, про які варто інформувати відповідні органи.
Однією із таких установ, що займається правами працівників, є Державна інспекція праці. Звертаючись до цієї установи, варто чітко описати всі порушення прав працівника, які мали місце  – це допоможе пришвидшити перевірку.
Скарги можуть писати не тільки працівники, які працюють в даній фірмі, але й особи, які попрощались з роботодавцем.  

Написати скаргу можна безпосередньо в ДІП, але й також це можна зробити не виходячи з дому, за допомогою інтернету  на  Е-skargi.
- Затримка або невиплата заробітної плати, невнормований робочий графік, мобінг працівника, це головні причини з якими звертаються українці – кажуть в інспекції праці.
Співробітники, які занепокоєні з приводу поведінки шефа або мають докази щодо порушень своїх прав, повинні негайно повідомити про це інспекцію праці.
Слід також зазначити, що скаргу можна скерувати  теж  й до інших установ, таких як податкова інспекція, санепідемстанції чи до управління державного соціального страхування.

А якщо Вам відверто погрожують, варто звертатися в поліцію. За Stalking в Польщі передбачено покарання.

 

Pracownik, którego prawa zostały naruszone, może złożyć skargę do Państwowej Inspekcji Pracy.
Pracodawcy, którzy nie przestrzegają przepisów i mają – delikatnie mówiąc – za nic prawa pracowników muszą pamiętać o tym, że nie zawsze to się dobrze kończy
Brak zapłaty za pracę, umowa cywilnoprawna, która powinna być zastąpiona umową o pracę czy nieprzestrzeganie zasad BHP przez szefa to nie jedyne powody, o których pracownicy muszą poinformować.
Jedną z instytucji, która zajmuje się rozpatrywaniem tego typu spraw, jest Państwowa Inspekcja Pracy. Ważne, żeby donos był podpisany i konkretny. Skargi mogą pisać nie tylko obecne, tak i byłe pracownicy.
Teraz taką skargę można złożyć, nawet nie wychodząc z domu – informacje o nieprawidłowościach można wysłać w PIP za pośrednictwem e-skargi.
- Opóźnienia w wypłacie pensji, nieprawidłowo skonstruowane umowy, nieprzestrzeganie czasu pracy, ociąganie się z zapłatą za nadgodziny, nierównomiernie obciążenie obowiązkami, degradacja pracownika bez podania konkretnej przyczyny albo złe obliczenie należnego urlopu-to one stanowią najczęstsze rodzaje skarg-mówią w inspekcji pracy.
Pracownicy, którzy mają zastrzeżenia co do swojego szefa albo widzą i mają dowody na to, jak on łamie prawa pracownicze, nie tyle mogą, a nawet powinni, powiadomić inspekcję pracy.
Należy też zaznaczyć, że skarga na pracodawcę może zostać skierowana i do innych instytucji takich jak urząd skarbowy, sanepid czy ZUS.

Jeśli były szef grozi, należy skontaktować się z policją. Stalking w Polsce jest karany.