Jak uzyskać Kartę Dużej Rodziny \ Як здобути "Карту Великої Сім'ї"?

З 1 січня 2019 року «Карта великої сім’ї»  надається всім батькам, які мають або мали трьох або більше дітей у віці, незалежно від їхнього віку на момент подання заяви на отримання картки.

Програма знижок для великих родин в Польщі стає з кожним днем все популярнішою.

Охоче складають заявки на отримання Карти не лише громадяни Польщі, але  теж  іноземці, що проживають на території Республіки Польща з членами своєї родини на підставі дозволу на постійне перебування, дозволу на перебування довготермінового резидента Європейського Союзу чи  дозволу на тимчасове проживання.
Для того щоб скласти Внесок варто завітати до гміни за місцем проживання або  в міської ради. Доволі часто іноземцям допомагають заповнити внесок працівники.
Отримання «Карта великої сім’ї» можна не залежно від доходу сім'ї.


«Карта великої сім’ї» – це система знижок та додаткових прав для сімей, у яких принаймні троє дітей або більше дітей. З «Картою» ви можете отримати знижки на різні товари та послуги - наприклад, купити продукти чи квитки на поїзд, в центр розваг чи спортивний клуб.
А як користуватись знижками?

Варто лише  показати  свою «Карту великої сім’ї». Кожен член сім'ї може використовувати картку окремо. Часом контролер в поїзді чи продавці на касі просять показати документ, який підтверджує особу(карта тимчасового перебування, паспорт або учнівський квиток(для дітей)
Місця, де доступні знижки, позначені спеціальним знаком "Тут ми поважаємо  «Карту великої сім’ї».
«Карта » видається безкоштовно кожній особі, зареєстрованій у заявці.
Карта містить такі дані:
ім'я та прізвище, номер PESEL, номер карти та термін дії картки.
Варто знати, що термін дії картки для іноземців – це час дії візи або Карти тимчасового чи сталого перебування батька чи матері.
Дізнатись про всі знижки можна на веб-сторінці www.rodzina.gov.pl.

Крім загальнопольської карти діють теж локальні. Заявка на таку Карту можна подати швидше-і час очікування значно коротший. 

 

Od 1 stycznia 2019 roku Karta Dużej Rodziny przysługuje wszystkim rodzicom, którzy mają lub kiedyś mieli na wychowaniu trójkę lub więcej dzieci bez względu na ich wiek w chwili składania wniosku o Kartę.

Masz troje dzieci lub więcej? Możesz otrzymać Kartę Dużej Rodziny i korzystać ze zniżek na różne towary i usługi — na przykład przejazdy kolejowe, kulturę i sport
Prawo do posiadania Karty przysługuje nie tylko  obywatelom Polski, ale cudzoziemcom, mającym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, lub zezwolenia na pobyt czasowy.
Otrzymanie Karty Dużej Rodziny jest niezależne od uzyskiwanych przez rodzinę dochodów. O Kartę mogą ubiegać się rodziny z co najmniej trójką dzieci, które nie przekroczyły 18 roku życia, 25 roku życia w sytuacji, gdy dziecko kontynuuje naukę np. w szkole wyższej
Uzyskać Kartę Dużej Rodziny może każdy członek rodziny, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu przynajmniej troje dzieci, czyli ojciec i matka, dzieci.
Aby skorzystać ze zniżki, pokaż swoją Kartę Dużej Rodziny. Każdy członek rodziny może korzystać z Karty osobno.
Miejsca, w których przysługują zniżki, oznaczone są specjalnym znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”.
Karta Dużej Rodziny wydawana jest bezpłatnie, każdej osobie zgłoszonej we wniosku.
Na Karcie Dużej Rodziny są następujące dane:
imię i nazwisko, numer PESEL, jej numer, data ważności karty.
Warto wiedzieć, że dla cudzoziemców data ważności karty jest do czasu ważności wizy u dzieci lub karty w ojca, lub matki.

Informacje o rabatach  można znaleźć na stronie www.rodzina.gov.pl.

Oprócz Karty Dużej Rodziny w Polsce są też Karty lokalne, napr. na Śląsku Rodzina + które też gwarantują zniżki, ale tylko lokalne.

foto:pixabay.com