Jakie wynagrodzenie dla cudzoziemców?/Скільки платять іноземцям?

Pracownikom ze Wschodu trzeba będzie zapewnić takie same pensje jak Polakom., pisze portal rp.pl

Według pracodawców wielka ilość pracowników , głównie z Ukrainy ściąganych w 2016  roku, obniżali koszty pracy. Są zatrudniani w branży budowlanej, transportowej, rolnictwie czy gastronomii. Zmiany, które przygotowuje rząd, mogą to zmienić.

 Zgodnie z nowymi przepisami pracujący sezonowo cudzoziemcy mają zarabiać tyle co inni pracownicy w danej branży.

– Staramy się tak skonstruować nowe przepisy, by jak najmniej dotknęły polskich przedsiębiorców. Jesteśmy otwarci na propozycje, ale ogranicza nas unijna dyrektywa – tłumaczy Stanisław Szwed, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej. Zastrzega też, że nie można wykorzystywać ludzi jako taniej siły roboczej.

13 zł brutto – co najmniej tyle zgodnie z prawem od stycznia 2017 r. powinna wynosić stawka godzinowa dla pracowników zatrudnionych na podstawie umów zleceń. Jak się jednak okazuje, prawo sobie, a praktyka sobie.

Niektóre firmy sprytnie  zaoszczędzają . To m.in. zastępowanie umów zlecenia umowami o dzieło (które nie są objęte stawką godzinową), zatrudnianie na czarno czy oficjalne wypłacanie minimalnej stawki godzinowej, ale przy zatrudnieniu na niepełny etat.

Obchodzą prawo i niektóre firmy pośredniczące. 8 zl netto otrzymuje pani Lilia z Ukrainy. Na zapytanie dla czego taka mała kwota za prace w  firmie rybnej przedstawicielka powiedziała krotko.

- To osoba z Ukrainy, nie jest rezydentem Unii i dla tego taka kwota. Czy Pani nie wie ze dla obcokrajowców są wyższe podatki?

Jak się okazało Ukraińcy i Polacy maja takie same obowiązki podatkowe. – 18% od kwoty brutto.

Kadrowa firmy gastronomicznej wylicza opłaty Ukraińcom od lat.  Na zapytanie czy 8 złotych netto  jest zgodnie z prawem, pani Magda zapytała z uśmiechem

- A jak oni wyliczali  te 8 złotych?.

Zgodnie z nawą ustawą osoby które pracują na umowie zlecenia  od 1 stycznia 2017 r . minimalna stawka godzinowa 13 złotych brutto . Na umowie o pracy – 2000 złotych brutto.

 

 

 

Заробітчанам  з України відтепер буде гарантована оплата праці, така ж як і працівникам з Польщі. Про це пише сайт rp.pl

На думку роботодавців, масова міграці працівників особливо з  України у 2016 році  знизила оплати заробітчан. Зазвичай українці працюють в будівництві, транспортних компаніяхї, сільському господарстві чи кулінарії. Проте, зміни, які підготува уряд, можуть це змінити.

Згідно з новими правилами, іноземці, які працюють на сезонних роботах , зможуть заробляти так само , як і інші працівники в цій галузі.

  • Ми намагаємося так побудувати нові правила, щоб польських підприємці не постраждали. Ми відкриті для пропозицій, але обмежують нас директиви ЄС, - пояснює Станіславу Швед, заступник міністра сім'ї, праці і соціальної політики. Він застерігає, що  не можна використовувати людей в якості дешевої робочої сили.

13 злотих брутто – це найменша квота брутто, яку повинні отримувати працівники у 2017 році, яких на підставі умови доручення (Умова злеценя).

Більшість українців, що працюють у Польщі, працевлаштовані на підставі  саме цієї умови

Такий договір підписується, коли працедавець не планує наймати працівника за трудовою умовою, (Умова о праце)

Згідно наших спостережень закон ввійшов в силу, але  практика діє по своєму.

Недобросовісні компанії спритно заощаджують. Вони замінюють умови доручення( умови злеценя)  на  умови о дзяло (цивільно – правові договори)  у яких які не охоплені погодинні ставки, наймають працівників «на чорно»  або офіційний платять мінімальну погодинну заробітну плату, але за неповний робочий день.

Обходять закон і деякі фірми – посередники. 8 злотих нетто за годину отримує пані Ліля з України. На запитання нашого журналіста, чому така оплата, працедавець різько відповів:

  • Це особа з України і вона не є резидентом Євросоюзу і тому така оплата. Чи ВИ не знаєте, що із заробітної плати іноземців вираховують більший податок?

Як стало відомо, у працівників  з України і поляків в системі оподаткування одинакова ставка.- 18 % від суми брутто.

Працівник відділу кадрів пані Магда, яка вже декілька років веде особові справи українців. На запитання чи 8 злотих за годину не порушує норми закону, пані Магда запитала з усмішкою

  • А як вони вираховують тих 8 злотих?

Зміни до Закону, які затверджені 22 липня 2016 року і вступили в дію з 1 січня 2017  вказують , що мінімальна оплата за годину – це 13 злотих брутто., якщо це умова злеценя і 2000 злотих при підписані трудового договору.