Język warto znać? \ Мову варто знати?

Oстаннім часом  польські працедавці все частіше замовляють професійні групові курси польської мови для своїх працівників. Це ліквідує мовний бар'єр і покращує сам рівень роботи такого працівника.

А чи важко вивчити польську мову? І як швидко зробити це?

Навчання іноземним мовам, особливо в їх природному середовищі, тобто за кордоном, значно підвищує ефективність нашого мозку та пам'яті.

Вивчити цю мову не так уже й важко, як здається на перший погляд.
Українці дуже швидко навчаються. На даний момент - це найбільша група людей на мовних курсах в Польщі. Вони обігнали навіть німців, адже раніше саме громадяни Німеччини були найчисленнішою групою.
Але польська мова, як і кожна інша мова, приховує труднощі. Наприклад, англійська на перший погляд теж здається досить простою, оскільки ці комунікативно-граматичні проблеми легко піддаються навчанню. Однак, якщо ми йдемо глибше, є проблеми на рівні синтаксису, ідіоми та словникового запасу, а також особливості з'єднання окремих слів
Звісно, проблема на повсякденному рівні спілкування немає майже ніхто. Вона може з'явитися там, де використання мови є більш витонченим. Коли вам важко висловити абстрактний зміст, або стилістичні тонкощі. Не кожен може це зробити, тому що це потрібно просто вивчити.
Першим бар'єром є фонетика. Дуже складно вимовляти [s]: [sz]: [і] і так далі.
Викладачі мовних курсів помітили один феномен, що люди, які говорять по-українськи, швидше і простіше вивчають мову, ніж російськомовні люди.
Це відбувається напевно тому, що українська мова більш схожа до української.Хоча така ситуація має і недоліки – бо більшість українців не вважає її іноземною і тому володіють нею на початковому, або середньому рівні.
У табличці наведені приклади, днів тижня та місяців:

  

Дні тижня польською

Нєджеля

Українською

Неділя

Російською

Воскресеніє

 

Польською

Стичень

Люти

Мажец

Квєчєнь

Май

Червєц

Українською

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

Російською

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Іюнь

 

 

Польською

Ліпєц

Сєрпєнь

Вжешєнь

Пажджєрнік

Лістопад

Груджень

Українською

Липень

Серпень

Вересень

Жовтень

Листопад

Грудень

Російською

Іюль

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

 

Якщо Ви плануєте працювати або навчатись в Польщі - варто вивчати цю мову. Бо як говорить народне прислів"я :"Без мови нема розмови"

 

Варто знати:

 Дослідники давно довели, що вивчення іноземних мов покращує загальну психічну систему людини, концентраціюі сприйняття інформації. Такі люди  мають кращу пам'ять. При вивченні іноземних слів та граматики збільшується кількість нервових клітин і зв'язок між ними. Доведено, що на деменцію та хвороба Альцгеймера на поліглоти хворіють рідше,  ніж люди, які не володіють жодною іноземною мовою.

Polscy pracodawcy coraz częściej zamawiają profesjonalne kursy języka polskiego dla swoich pracowników.  Eliminuje to barierę językową i poprawia poziom pracy takiego pracownika.

Czy trudno nauczyć się polskiego? I jak szybko może to zrobić pracownik z Ukrainy? 

Nauka języków obcych, zwłaszcza w ich naturalnym środowisku, czyli za granicą, znacznie poprawia wydajność naszego mózgu і  pamięć.

Ukraińcy  bardzo szybko się uczą.  W tej chwili to jest największa stała grupa osób uczących się języka polskiego. Już prześcignęli Niemców, kiedyś to oni byli najliczniejszą grupą.

Ale polski jak i każdy język gdzie indziej skrywa trudności. Na przykład język angielski na początku wydaje się dość łatwy, ponieważ te komunikacyjno-gramatyczne zagadnienia wstępne są w miarę proste do opanowania. Natomiast jeśli wejdziemy głębiej, to pojawiają się problemy na poziomie składni, frazeologizmów i leksyki, a zwłaszcza łączenia poszczególnych słów

Problemu na poziomie codziennym, komunikacyjnym nie ma nikt. On może się pojawiać tam, gdzie użycie języka jest bardziej wyrafinowane. Kiedy są albo skomplikowane, abstrakcyjne treści do wyrażenia, albo dochodzą subtelności semantyczne i stylistyczne. Nie każdy to potrafi, bo tego się trzeba po prostu nauczyć.

Pierwszą bariera to fonetyka. Bardzo trudny jest szereg [s] : [sz] : [ś] i podobne

 To zależy od zdolności i motywacji. Raczej trzeba by mówić nie o czasie, tylko o liczbie godzin.

Nauczyciele kursów językowych zauważyli ze osoby które mówią po ukraińsku szybciej i łatwiej uczą język niż osoby rosyjskojęzyczne.

Tak jest dla tego że ukraiński bliżej spolszczony niż rosyjski.

Na przykład dni tygodnia i miesięcy:

 

Dni po polsku

Niedziela

Ukraiński

Nedila

Rosyjski

Woskresienije

 

i miesięcy:

 

Po polsku

Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecien

Maj

Czerwiec

Po ukraińsku

Siczeń

Lutyj

Berezeń

Kwiteń

Traweń

Czerweń

Po rosyjsku

Janwar

Fewral

Mart

Aprel

Maj

Ijuń

 

Po polsku

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

Po ukraińsku

Lypeń

Serpeń

Wereseń

Żowteń

Lystopad

Grudeń

Po rosyjsku

Ijul

August

Seńtiabr

Oktiabr

Nojabr

Dekabr

 

Uczyć język warto. Bo jak się mówi w Polsce - bez języka praca zmyka.

Warto wiedzieć: 

Naukowcy już dawno udowodnili, że nauka języków obcych poprawia ogólną sprawność umysłu, wpływa na lepszą koncentrację, lepsze rozumienie przekazywanych informacji, lepszą pamięć krótko- i długotrwałą. W czasie nauki obcych słówek i gramatyki wzrasta liczba komórek nerwowych i połączeń między nimi. Udowodniono, że demencja oraz choroba Alzheimera dotyka poliglotów kilka lat później, niż osoby, które nie posługują się żadnym obcym językiem