Koniec z wypłatą wynagrodzenia w gotówce\ Виплачувати зарплату готівкою більше не будуть

Ви працюєте в Польщі легально? Відкрийте рахунок в банку. Це необхідно для виплати заробітної плати.
Серед введених з 1 січня 2019 р. змін у Трудовому кодексі появився новий пункт - спосіб виплати зарплати.
Донедавна, згідно з Трудовим Кодексом, виплата заробітної плати могла бути у будь-якій формі, «на руки», або переказ «на картку». Відтепер виплата заробітної плати працівникам лише на їх особисті банківські платіжні картки.
До 21 Січня 2019 роботодавець буде зобов'язаний повідомити співробітникам, які отримують зарплату в касі, про вибір форми виплати винагороди:
- поштовим переказом.
- плати працівникам лише на їх особисті банківські платіжні картки
Виняток стосується ситуації, коли працівник подає роботодавцю заяву з вимогою виплачувати заробітну плату «на руки» в касі.
Якщо працівник не подав такої заяви, роботодавець має право вимагати від працівника номер рахунку банківської карти.

 

Pracujesz w Polsce legalnie? Załóż konto z banku. To jest niezbędne dla wypłacenia wynagrodzenia.
Wśród wprowadzanych od 1 stycznia 2019 r. zmian w kodeksie pracy jest tam też punkt- sposób wypłaty wynagrodzenia.
Do tej pory zgodnie z kodeksem pracy obowiązek wypłacenia wynagrodzenia mógł być spełniony w inny sposób niż do rąk pracownika. Po nowelizacji zasadą będzie dokonywanie wypłaty wynagrodzenia na wskazany przez pracownika rachunek płatniczy.
Do 21 stycznia 2019 r. pracodawca będzie miał obowiązek poinformowania pracowników dotychczas otrzymujących wynagrodzenie w kasie pracodawcy o wyborze formy przekazywania wynagrodzenia.
- przelewem na wskazany przez pracownika rachunek bankowy,
- przekazem pocztowym.
Wyjątek dotyczy sytuacji, w której pracownik złoży pracodawcy, w postaci papierowej lub elektronicznej, wniosek o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych. Jeżeli pracownik nie złożył wniosku o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych, pracodawca ma prawo żądać od pracownika podania numeru rachunku płatniczego.