Kto może brać urlop? \ Хто може взяти відпустку?

Кожен працівник згідно з Конституцією має право на відпустку, яке ніколи не втрачається. А чи мають право на відпустку працівники з України в Польщі?
Так, право на відпустки мають громадяни України, які перебувають у трудових відносинах з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності.
Але не кожен має право на таку ж кількість днів відпочинку.
Тривалість відпустки залежить від стажу роботи працівника.
20 днів - коли працівник працював менше ніж 10 років;
26 днів - коли працівник працює на понад 10 років.
Особа, яка тільки працевлаштувалась має право на відпустку 1/12 річної.  З кожним місяцем кількість днів збільшується.
Варто знати, що до стажу теж дораховуються роки навчання:
поліціальна школа - 6 років;
вищий навчальний заклад - 8 років.
На час відпустки працівник має право на винагороду, таку ж яку він отримує, коли працює працював протягом цього періоду.

 

Urlop wypoczynkowy, czyli przerwa od pracy, to bardzo ważna rzecz. Jest to czas na zebranie sił z dala od służbowych obowiązków. Czy cudzoziemcom urlop też przysługuję. 

Tak, jeżeli ta osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę. Chociaż nie każdy jednak ma prawo do takiej samej ilości dni wypoczynku.
Wymiar urlopu zależy od stażu pracy pracownika.
20 dni-gdy pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat;
26 dni-gdy pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat.
Osoba, która po raz pierwszy podjęła pracę w danym roku kalendarzowym, prawo do urlopu wypoczynkowego uzyskuje z upływem każdego miesiąca pracy. Należy jej się wtedy 1/12 rocznego urlopu. Z każdym kolejnym miesiącem tych dni wolnych jest więcej.
Do stażu pracy oprócz czasu pracy w dolicza się następujące okresy nauki w:
szkole policealnej - 6 lat;
szkole wyższej - 8 lat.
Za czas urlopu wypoczynkowego pracownik ma prawo do takiego wynagrodzenia, jakie by otrzymywał, gdyby w tym czasie pracował.