Nostryfikacja – fakty i mity \ Нострифікація - факти і міфи

У Польщі критична нестача лікарів. Кількагодинні черги в приймальних відділеннях лікарень, десятки  пацієнтів у відділення екстреної (невідкладної) допомоги.
- Ми постійно шукаємо працівників, розміщуємо оголошення скрізь, але немає охочих працювати у лікарні, - каже Катажина Свитек з воєводської спеціалізованої лікарні в Слупську.
Українські лікарі, які хочуть працювати в Польщі, повинні подати заявку на підтвердження їх кваліфікацію, так звана нострифікація диплому
Як показує практика – це справа цілком реальна, але оповита слухами та легендами.
- У Польщі питаннями нострифікації займаються медичні університети, які встановлюють різні процедури. Перш за все, вам потрібно зібрати пакет документів і перекласти їх на польську мову. Потім підшукуємо ВНЗ, який буде проводити нострифікацію . Там порівняють навчальну програму вашого диплому з навчальною програмою конкретного ВНЗ за кордоном: порівнюють предмети та години з вашого додатку до диплома. Якщо є відмінності навчального плану, вже в Польщі лікар з України змушений пройти необхідний курс і скласти іспит . Крім цього необхідно зареєструватись на іспит з  польської мови в головній лікарській палаті - каже Катажина.
На офіційній сторінці можна ознайомитись з деталями нострифікації

Варто знати, що під час нострифікації можна працювати в лікарняні, але не лікарем, а в адміністрації, тобто можна брали участь в огляді хворих, обході, але не можна діяти самостійно і мати чергування.
Лікарі з України переконані – державний іспит в Польщі блокує доступ до роботи.

Foto: pixabay.com

Світлана Ольхович, неонатолог у Варшаві, понад п'яти років бореться за місце під сонцем. Вона пройшла процедуру нострифікації дипломів. Однак цього недостатньо. Після іспиту вона випускник, практикант, але не лікар зі стажем.
- В Польщі я вивчала загальну медицину, хоча я неонатолог за фахом і працювала в цьому напрямку протягом 25 років. Лише коли я пройшла курс загальної медицини, стартував курс неонатолога. Ця процедура принижує гідність,- вважає пані Світлана.
Є робота в лікарнях і для медсестр. Медсестра з України повинна звернутись до Обласної ради медсестер і акушерок (Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych) з заявою про надання обмеженого права на професію медсестри, а потім пройти 6-ти місячний адаптаційний стаж у медичній установі.  Після вдалого закінчення стажу українка може подати заяву на отримання повного права на професію медсестри в Польщі

З деталями можна ознайомитися на офіційному веб-сайті.
Рятувальним колом для медиків з України є поліціальні школи. Вони є майже у кожному місті в Польщі. Навчання там від року до двох і можна здобути диплом медичного опікуна, масажиста, і асистента стоматолога. Студенти працюють у лікарні, навчаються  і спокійно очікують на нострифікацію диплому. Кожен процес нострифікації розглядається індивідуально.
Крім того, закінчена поліціальна школа гарантує працевлаштування в Польщі без дозволу на роботу на все життя. І це теж є полегшенням як для працівника, так і для роботодавця.

Ви хочете працювати в Польщі? Ви лікар або медсестра. Створіть свій професійний профіль на сайті www.pracadlaukrainy.pl

Випускники ЛМУ ім.Д.Галицького

W Polsce brakuje lekarzy oraz pielęgniarek. Kolejki w przychodniach są coraz dłuższe, szpitalne oddziały ratunkowe przeżywają oblężenie.
- My ciągle szukamy pracowników, zamieszczając oferty wszędzie, ale nie ma chętnych – mówi Katarzyna Świtek z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku.
Lekarz z Ukrainy, który chce pracować w Polsce, muszą wystąpić z wnioskiem o uznanie jego kwalifikacji zawodowych – nostryfikacja dyplomu. To procedura uznawania dyplomu ukończenia studiów wyższych zdobytego na uczelni w innym kraju.
- Będąc na Ukrainie można przetłumaczyć  na język polski dyplom lekarza , i inne dokumenty, bo przede wszystkim trzeba zebrać pakiet niezbędnych dokumentów .  Następnie, wybieramy uczelnię, która przeprowadzi proces nostryfikacji i składamy wniosek  do Naczelnej Izby Lekarskiej . Po złożeniu dokumentów następuje porównanie programów studiów i na tej podstawie są wyznaczone różnice programowe potrzebne do zaliczenia już w Polsce, jest także konieczność przystąpienia do egzaminu oczywiście zaliczenie go z wynikiem pozytywnym – opowiada pani Katarzyna.
Na stronie  dokładnie jest wszystko napisane jakie koszty jakie terminy.
Warto wiedzieć, że podczas nostryfikacji istnieje możliwość pracy w szpitalu na oddziale, ale taka osoba jest zatrudniona na stanowisku administracyjnym, uczestniczy w obchodach lekarskich itd, ale nie może samodzielnie pełnić dyżurów oraz nie może samodzielnie podejmować decyzji terapeutycznych.
Teraz egzamin lekarski końcowy skutecznie hamuje zatrudnianie lekarzy z Ukrainy.
Swietłana Olchowik, neonatolog w Warszawie, od pięciu lat stara się o pracę w Polsce. Przeszła procedurę nostryfikacji dyplomu. To jednak za mało. Po egzaminie jest absolwentka, a nie lekarz.
- Polskie państwo kształci mnie najpierw na lekarza ogólnego, a ja jestem neonatologiem, pracowałam w tej dziedzinie przez 25 lat, a później znowu kształci na neonatologa. Ta procedura jest poniżająca-mówi pani Swietłana.


Jeśli chodzi o pielęgniarki, w pierwszej kolejności pielęgniarka z Ukrainy powinna wystąpić do okręgowej rady pielęgniarek i położnych z wnioskiem o przyznanie ograniczonego prawa wykonywania zawodu pielęgniarki, aby odbyć 6-miesięczny staż adaptacyjny w podmiocie leczniczym.
Na oficjalnej stronie internetowej można zapoznać się ze szczegółami.
Kołem ratunkowym dla pracowników medycznych z Ukrainy są szkoły policealne. W każdym mieście jest kilka darmowych szkół policealnych (nie jest wymagana matura) i jest możliwości zrobienia np. rocznej szkoły na kierunku opiekun medyczny, 2-letniej technik masażysta, oraz asystentka stomatologiczna. Taka osoba jest zatrudniona w szpitalu, a miedzy czasie trwa proces nostryfikacji dyplomu. Każdy proces nostryfikacji jest rozpatrywany indywidualnie.
Oprócz tego ukończona szkoła gwarantuje zatrudnienie w Polsce bez zezwolenia na prace dożywotnie. A to też ułatwienie jak dla pracownika tak i dla pracodawcy.

Chcesz pracować w Polsce. Jesteś lekarzem lub pielęgniarka. Załóż swój profil zawodowy na portalu www.pracadlaukrainy.pl

U.W\У.В