Nowe zezwolenia na pracę \ Новий дозвіл на роботу

Майже кожна фірма, яка працевлаштовує іноземців, знає як заповнити заяву про намір доручити виконання роботи іноземцеві, та  як подати заяву на отримання дозволу на тимчасове проживання.

А як щодо іноземців, які мають вже мають дозвіл на роботу або ж карту тимчасового перебування. Чи можуть вони змінити істотно  умови праці в фірмі без додаткових документів?
Зміна назви вакансії  чи посади  вимагає нового дозволу на роботу.
Єдиним винятком є ситуація, коли іноземцю доручають роботу на іншій посаді на час, що не перевищує 30 днів.
Слід також пам'ятати, що іноземець, який працює  без нового дозволу на роботу - працює нелегально.
Варто знати, що незаконне працевлаштування іноземця карається штрафом у розмірі до 3 тис. злотих. І рішенням на вимушене повернення додому від 6 місяців до 2 років.

Prawie każda firma, która zatrudnia obcokrajowców, już wszystko wie, jeśli chodzi o oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcu, jak złożyć wniosek na kartę czasowego pobytu.

A co z obcokrajowcami, którzy mają pozwolenie na pobyt i pracę w Polsce. Czy mogą zmienić stanowisko pracy w firmie ?
Zmiana nazwy lub stanowiska pracy cudzoziemca wymaga nowego zezwolenia na pracę.
Wyjątkiem jest jedynie sytuacja powierzenia cudzoziemcowi pracy w innym charakterze lub na innym stanowisku przez okres nieprzekraczający łącznie w roku 30 dni.
Trzeba również pamiętać, że wykonywanie przez cudzoziemca pracy na innym stanowisku niż określone w zezwoleniu na pracę oznacza powierzenie cudzoziemcowi nielegalnego zatrudnienia.
Co więcej, nielegalne zatrudnienie cudzoziemca zagrożone jest karą grzywny w kwocie nie niższej niż 3 tys. zł. Oraz wymuszonym powrotem do domu.

 U.W/У.В