Nowy limit TAX FREE \ Новий ліміт Такс Фрі

Новий ліміт TAX FREE  Відтепер  мінімальна сума покупки, при якій іноземні клієнти магазинів матимуть право на повернення податку на додану вартість (VAT). знизили з 300 до 200 злотих

Можливість користуватись перевагами системи Tax Free передбачено законодавством Європейського Союзу.

В Міністерстві зауважили, що  збільшення у 2016 році загальної вартості покупки(тобто до 300 злотих), при якій іноземець може претендувати на повернення ПДВ, зменшився оборот реалізованих товарів і послуг малих підприємств та сімейних фірм, що беруть участь в системі Такс Фрі. У зв’язку з цим було вирішено  повернутися до попереднього межі, тобто до 200 злотих.

Варто пам'ятати, що громадяни, які купили товар на цю суму одним чеком, мають право на повернення коштів по Tax Free (Такс Фрі) 10 місяців з моменту здійснення покупок в Польщі та ЄС. Цей термін визначено законодавством Польщі, але деякі магазини чи оператори можуть встановлювати коротші терміни. Тому варто уточнювати в продавця необхідну інформацію, наприклад із яким оператором повернення податку співпрацює магазин, якщо він сам не повертає Tax Free .

Нагадаємо, що з 2004 року іноземцям, які не походять з ЄС, законодавством Польщі (ст. 130, розд. 3, пункт 2 закону від 11 березня 2004 року) надана можливість повернення податку (VAT) в сумі від 7 до 23% від вартості товарів, придбаних в цій країні.

 

 Nowy limit TAX FREE.  Teraz  wysokość minimalnej wartości zakupów została  obniżona  z obecnych 300 złotych znowu do 200 zł.

Zauważono, że ubiegłoroczna podwyżka limitu miała negatywny wpływ na obroty realizowane przez małe rodzinne firmy uczestniczące w systemie TAX FREE.

Od 1 sierpnia 2017 roku łącznej wartości zakupów, przy której podróżny może żądać zwrotu podatku od towarów i usług, w systemie Tax Free to tylko 200 złotych

Warto wiedzieć, że od 2004 r. cudzoziemcy nieposiadających stałego miejsca zamieszkania na terytorium Unii Europejskiej, mają prawo ubiegać się o zwrot podatku zapłaconego przy nabyciu towarów (z wyłączeniem paliw silnikowych) na terytorium Polski, które w stanie nienaruszonym zostały wywiezione przez te osoby poza terytorium Unii Europejskiej w bagażu osobistym.

Przede wszystkim znaczenie ma miejsce zamieszkania . cudzoziemca. Nie może być to osoba zamieszkująca terytorium Unii Europejskiej. Miejsce zamieszkania osoby  może potwierdzić legitymując się na przykład paszportem.