Odmowa - to nie wyrok \ Відмова - це не вирок

Українці можуть працювати в Польщі на підставі заяви про доручення виконання роботи іноземцем в період до шести місяців, упродовж наступних 12 місяців (1 року).

Більшість роботодавців знають про це.
Написавши заяву в Упнравління праці власник фірми теоретично може отримати декларацію про працевлаштування іноземця(освядченє). Часто це не так і роботодавець отримує відмову.
Декларація  про доручення виконання роботи іноземцем вноситься до реєстру заяв в управлінні праці, але не завжди варто очікувати  позитивну відповідь.
Чому так відбувається?
Заяви про доручення виконання роботи іноземцем стосується лише конкретного роботодавця. Ці документ не дійсний в іншій фірмі.
Працедавець зобов’язаний у день, коли українець розпочинає у нього працювати, письмово повідомити про цей факт управління праці(електронним листом або через систему ePUAP). Якщо ж українець з якихось причин не розпочав роботу, тобто не приїхав, працедавець зобов’язаний поінформувати про це управління праці протягом 7 днів від дня, котрий визначений днем початку праці у загальнодержавному реєстрі заяв. Фірми часто забувають зробити це, тому появляються заробітчанські пригоди.
Навіть якщо працівник не підписав з фірмою жодної угоди, йде відлік його днів.
Це все підраховується автоматично системою Управління праці, від дня вказаного в декларації роботодавця.
Дуже часто українці дізнається, що їхні 180 днів вичерпано, хоча він і не працював, жодного дня

Що робити?
Працівник може подати заяву в Управління праці в якому було видано документ, описати ситуацію, тоді фактично невикористані дні повернуться. Їх дорахують до заяви нового роботодавця.
Варто пам'ятати, що ви ніколи не отримаєте нову заяву про доручення виконання роботи іноземцем, допоки не скасуєте стару. Не купляйте запрошень, то й прикрі несподіванки вас не спіткають.

 

 

Pracownicy z Ukrainy mogą podejmować krótkoterminową pracę w Polsce w okresie do sześciu miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy bez obowiązku uzyskiwania zezwolenia na pracę na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. 

O tym wie większość pracodawców. Na swój wniosek właściciela firmy teoretycznie ma zdobyć oświadczenie, który Powiatowy Urząd Pracy wpisuje do ewidencji oświadczeń. Często tak nie jest i pracodawca dostaje odmowę.

Dlaczego tak się dzieje?
Oświadczenie rejestruje w urzędzie pracy pracodawca i oświadczenie to dotyczy jedynie pracy u tego konkretnego pracodawcy. Nie jest ono ważne w przypadku zatrudnienia w innym przedsiębiorstwie.
Jeżeli urząd wpisze oświadczenie do ewidencji, pracodawca musi poinformować pisemnie powiatowy urząd pracy o podjęciu (najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy) lub niepodjęciu pracy przez cudzoziemca (w terminie 7 dni od planowanej daty rozpoczęcia pracy wskazanej w oświadczeniu).
O tym się często zapomina.
Jeżeli urząd nie jest poinformowany, że pracownik nie podjął pracy, jego dni i tak liczy system.
Bardzo często pracownik z Ukrainy dowiaduje się, że nie może podjąć legalnej pracy, bo jego 180 dni już wykorzystane, chociaż nie pracował ani dnia, co wtedy?
Pracownik może złożyć wniosek do Powiatowy Urząd Pracy, gdzie było wydane oświadczenie i opisać sytuacje, wtedy dni, kiedy nie pracował, mogą zaliczyć do następnego oświadczenia od nowego pracodawcy.
Warto pamiętać, że nigdy nie dostaniesz nowe oświadczenie, dopóki nie zamkniesz stare. Wtedy życie cię nie zaskoczy.

У.В.\ U.W