Peselomanija, czyli szansa za 100 zl \ Песеломанія, або шанс за 100 злотих

Номер Песель, Універсальна електронна система записів населення в Польщі, присвоюється після народження кожному громадянину. Тепер він також необхідний іноземцям.
Українці думають, що можуть жити й працювати без номера ПЕСЕЛЬ, але його відсутність може викликати чимало проблем.
На жаль, є мало інформації про те, як зробити ПЕСЕЛЬ, тому й не дивно, що на ринку появились люди, які можуть "допомогти" зробити ПЕСЕЛЬ за 100 -150 злотих.
Як стало відомо, навіть працівники кадрового агентства пропонують такі послуги, мотивуючи це тим, що без номера жодний роботодавець не підпише трудовий договір.
І сміх і гріх, правда?
Але такий шантаж діє, тому що в цьому є й крапля правди.
Останнім часом роботодавці бояться працевлаштовувати українців без Песеля, тому дають їм тиждень, щоб зробити цей номер в терміновому режимі. Так, як іноземці хочуть працювати легально, вони йдуть на все і платять посередникам.
Чому так ?

Від 1 січня 2018 року кожен іноземець, який проживає в Польщі, повинен мати PESEL. Зазвичай, іноземець, який реєструється в Польщі на постійне або тимчасове проживання, PESEL отримує автоматично..
На перший погляд все дуже просто, але не до кінця. Більшість власників, які орендують квартири, відмовляються реєструвати іноземців або не мають на це часу.
Якщо у вас є договір оренди житла, а господар дому не має часу, щоб бігати з вами по державних установах, попросіть орендодавця ввести номер реєстру (книга вєнчиста), це допоможе вам отримати ПЕСЕЛЬ.

Варто пам'ятати, що існує два способи отримання номера PESEL:

  • При реєстрації;
  • на основі подання заявки на e-PUAP.

 

Якщо іноземець не може зареєструватись, він може отримати номер PESEL, під час встановлення  профілю на ePUAP (електронна платформа служб державного управління). Таким чином, у заяві на номер PESEL в якості правової основи має бути зазначено Розпорядження  Міністерства Цифризації від 10 вересня 2018 року щодо створення профілю та підпису .

Заявка можна подати за місцем проживання, але її розгляд зазвичай триває понад місяць, тому варто запастись терпінням


Якщо іноземця відмовляються зареєструвати, а Песель є необхідним, наприклад, у зв'язку з необхідністю виконання зобов'язань щодо податкового врегулювання, він / вона повинен завітати до гміни. У цьому випадку (якщо немає можливості реєстрації за місцем проживання), можна зареєструвати іноземця в гміні, за місцем реєстрації роботодавця.
У ст. 7 пар. 2, йдеться що номер ПЕСЕЛЬ видається на прохання іноземця. Це означає, що пишучи заяву в міській раді, варто вписати цю правову основу, а номер ПЕСЕЛЬ буде виданий міністром, внутрішніх справах. Про це йдеться у статті 16

 

Numer PESEL, czyli Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności w Polsce  jest przyznawany po urodzeniu. Teraz on jest wymagany też dla obcokrajowców.

Zasadniczo cudzoziemiec może mieszkać czy podjąć pracę bez numeru PESEL, ale brak tego numeru może powodować problemy w pracy.

Niestety jest mało informacji jak zrobić PESEL, dla tego od roku na rynku działają pośrednicy, które mogą ”pomóc” zrobić PESEL za 100 -150 złotych.

Zabawnym jest to że nawet pracownicy Agencji pośrednictwa proponują usługę, motywując ze inaczej z osobą nie podpiszą umowę.

Szantaż – możliwy, jednak w tym jest kropla prawdy. Ostatnio często pracodawcy boją się  zatrudniać Ukraińców bez Pesela lub dają tydzień na załatwienie w trybie pilnym. A tak, jak cudzoziemcom zależy żeby pracować legalnie, oni Idą na wszystko.

 Skąd to zamieszanie?

Od 1 stycznia 2018 r. każdy obcokrajowiec mieszkający w Polsce musi mieć PESEL. I tak, cudzoziemiec, który zamelduje się w Polsce na pobyt stały lub czasowy, PESEL dostaje z urzędu.

Niby wszystko jest takie proste, ta problem polega na tym, że właściciele,  które wynajmują mieszkania, nie chcą meldować cudzoziemców  albo nie maja na to czasu.

Jeżeli masz umowę najmu, a osoba u której wynajmujesz mieszkanie niema czasu żeby  podjechać do urzędu, warto poprosić właściciela wpisać w umowę numer księgi wieczystej, to pomoże od reki zdobyć PESEL.

Warto pamiętać że Możliwe są dwa sposoby uzyskania numeru PESEL:
⦁ przy zameldowaniu się;
⦁ na podstawie ubiegania się o e-PUAP.

Jeżeli cudzoziemiec nie ma możliwości zameldowania się, może otrzymać numer PESEL w celu założenia profilu zaufanego na ePUAP (elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej). Dlatego we wniosku o nadanie numeru PESEL jako podstawę prawną należy wskazać Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 10 września 2018 r. w sprawie profilu zaufanego i podpisu zaufanego

Wniosek można złożyć w tym samym miejscu z tym że rozpatrzenie sprawy potrwa około miesiąca, więc trzeba wykazać się cierpliwością.

Jeśli cudzoziemiec nie może się zameldować, a potrzebuje numeru PESEL, przykładowo właśnie w związku z koniecznością dopełnienia obowiązków rozliczenia podatku, powinien złożyć wniosek w urzędzie gminy. W takim przypadku (gdy nie ma możliwości meldunku) właściwy będzie urząd gminy, na terenie której znajduje się siedziba pracodawcy cudzoziemca.

W art. 7 ust. 2, numer piszę że PESEL nadaje się na jej wniosek. To znaczy ze we wniosku warto wpisać tą podstawę prawną i Numer PESEL nada Minister właściwy do Spraw Wewnętrznych. O tym mowa w Art. 16.

 

 

 

 U.W\У.В

фото pixabay.com