Praca bez wiz \ Робота без віз

Українці мають можливість залишитись в Польщі, навіть якщо термін легального перебування вичерпано. В цьому посприяв, так званий Антикризовий щит.
Відповідно до нововведень, Польща продовжила перебування особам, які приїхали на підставі біометричного паспорта (в рамках безвізового режиму, для громадян, зокрема України, Молдови та Грузії).
На скільки часу?
Відповідно до статті 15z3 (Антикризовий щит 2.0 від 18.04.2020) українці, які перебувають у країні на основі біометричних паспортів, можуть без проблем залишатись в Польщі до кінця карантину. Їх перебування буде автоматично продовжено до 30 днів після закінчення епідемії без необхідності подавати заяву на тимчасовий дозвіл на проживання.
Кого стосуються ці зміни?
Осіб, які в'їхали до 14 березня, а легальність їх перебування вичерпалась після 14! Крім цього, якщо ви в'їхали на візі чи біометричному паспорті, наприклад 1 травня, ви теж підпадаєте під охорону цього закону.
Щоб легалізувати своє перебування, не потрібно писати заяви, чи подавати пакет документів до державних установ. Ваше перебування легалізується автоматично, якщо ваші документи втратили актуальність після 14 березня.
Нагадуємо, що перші рішення Сейму набули чинності 31 березня.
Це допомогло легалізувати перебування іноземців, які перебувають в Польщі на основі віз, чи карт тимчасового перебування. Крім цього автоматично продовжено термін дозволів на роботу для сезонних працівників.
30 квітня Польський Сейм прийняв наступний Антикризовий щит 3.0, який дозволить заробітчанам виконувати сезонні роботи без дозволів. Ця звістка ощасливила польських фермерів, які почали хвилюватись, що не зможуть повністю зібрати цьогорічний врожай. Проєкт також передбачає продовження терміну всіх документів та дозволів, які іноземці отримали в Польщі.

 


Ukraińcy pozostaną w Polsce dzięki kolejnym rozwiązaniom tarczy antykryzysowej.
Zgodnie z nowymi przepisami, legalny pobyt cudzoziemców przebywających w kraju na podstawie paszportów biometrycznych też została automatycznie przedłużona.
Na jak długo?
Zgodnie z Art.15z3 ustawy (Tarcza Antykryzysowa 2.0), prawo przebywania w Polsce przedłuża się  do 30 dni po zakończeniu epidemii bez konieczności ubiegania się o zezwolenie na pobyt czasowy.
Kogo dotyczą te zmiany?
Pracowników z Ukrainy, którzy przybyli przed 14 marca, a ich legalność wyczerpała się po 14! Ponadto, jeśli ktoś z cudzoziemców przekroczył granice jest również objęty „Tarczą Antykryzysową".
Wydłużenie legalności pobytu będzie następować z mocy prawa. Nie trzeba składać żadnych wniosków.
Przypominamy, że pierwsze rozwiązania weszły w życie 31 marca.
Pomogło to zalegalizować pobyt cudzoziemców, których wizy lub zezwolenia wygasły po 14 marca.
30 kwietnia Sejm uchwalił Tarcze 3.0. Ona przewiduje, że cudzoziemcy mogliby podjąć pracę sezonową bez konieczności uzyskania zezwolenia. Bardzo ucieszy to rolników, którzy boją się, że w tym roku nie będą mieli kogo najmować do pracy. Projekt przewiduje również przedłużenie ważności wszystkich dokumentów i zezwoleń, jakie cudzoziemcy otrzymali na terenie Polski.