Praca na czarno \ Зарплата в «конверті»

Виплата зарплати у «конвертах» в умовах сьогодення є тягарем сучасності, який несе за собою багато негараздів як державі так і кожному працівнику.
Польський роботодавець, який підпише трудовий договір зобов'язаний оплачувати за роботу працівника мінімум 2100 злотих, з яких працівник отримує 1530 злотих. Нелегальне працевлаштування сприяє тому, що різниця може залишитись в кишені роботодавця або працівника.
Якщо перемножити різницю на 12 місяців і кількість робочих місць ця сума стає ласим шматочком для двох сторін.
Чому ми працюємо без оформлення трудових відносин?
На думку роботодавців причиною є занадто висока вартість працівника, короткі терміни реалізації замовлень, велика кількість бюрократичних моментів, небажання іноземців працювати легально за невелику винагороду, перебування іноземців на території Польщі 90-180 днів і небажання інвестувати в них час, щоб оформити документи.
Деякі роботодавці бояться штрафів за неправомірне працевлаштування працівників зі сходу, адже більшість власників фірм не знає як працевлаштувати працівника з України.
Найчастіше роботодавці підписують трудовий договір і забувають звернутись в Центр зайнятості, щоб скласти декларацію щодо працевлаштування іноземця (освядченє). Теоретично особа працює офіційно, бо підписані документи й оплачуються податки, але практично цей працівник нелегальний, адже освячення одночасно є дозволом на роботу, без нього всі інші документи втрачають сенс.
За словами працівників з України працювати неофіційно заохочує складна фінансова ситуація і відсутність робочих місць, мотиватором також є теж висока зарплата без підписання трудового договору, частина українців не знає і не розуміє, чому варто працювати офіційно.

Є також окрема група людей, яка не зацікавлена в підписанні трудового договору, прагнучи приховати офіційне джерело доходу (якщо працівник має платити аліменти)
Побічна дія
I працівник, і роботодавець перебувають в стресі. Адже останнім часом перевірки та контролюючі органи приходять без запрошення.
Крім цього працівник, який отримує зарплату в конверті не застрахований від хвороб і нещасних випадків, а в Польщі медицина не з дешевих.
Нелегальна робота теж загрожує депортацією, а роботодавець отримає штраф.
Але найгірша ситуація є тоді, якщо особа помре на робочому місці(проблеми зі здоров'ям, нещасний випадок), саме тоді починають насправді серйозні клопоти та не тільки фінансові.
Адже, щоб перевести тіло в Україну необхідно заплатити 5-7 тисяч злотих, а це немалі кошти.
Варто пам'ятати, що фонд соціального страхування надає допомогу на поховання 4000 злотих тільки тим, хто працював офіційно.

 

O pracy na czarno mówimy wówczas, gdy pracodawca nie potwierdza na piśmie rodzaju zawartej z pracownikiem umowy oraz jej warunków i nie zgłasza go do ZUS

Wydając 2100 zł zatrudnimy legalnie pracownika, który zarobi na rękę netto 1530 zł. Zatem różnica  może zostać w kieszeni pracodawcy  lub pracownika. Ta kwota pomnożona przez wiele miesięcy czy przez wiele etatów stanowi dla obu stron  łakomy kąsek.

Dlaczego pracujemy nielegalnie? 

Według pracodawców powodem są-zbyt wysokie koszty pracy, krótkie terminy realizacji otrzymanych zleceń, duża liczba trudnych i zmieniających się przepisów, brak zainteresowania cudzoziemców podjęciem legalnego zatrudnienia , chęć osiągania doraźnych dochodów w krótkich okresach, czasowy pobyt cudzoziemców na terytorium Polski i nieopłacalność inwestowania w nich poprzez zatrudnianie w ramach umowy o pracę.

Niektóre pracodawcy boja się kar za nieprawidłowe zatrudnienie pracowników ze wschodu –dla tego nie podpisują żadnej umowy. Ostatnio często pracodawcy podpisują umowę o prace czy działo zapominają o zmianę oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcu. Teoretycznie jest umowa i składki ZUS. Praktycznie pracownik zgodnie przepisów pracował nielegalnie.

Według pracowników do nielegalnej pracy skłania brak możliwości znalezienia pracy legalnej oraz trudna sytuacja materialna, motywatorem tez jest wyższe wynagrodzenie bez rejestrowania umowy o pracę, cześć nie wie i nie rozumie dla czego warto pracować legalnie- najważniejsze ze jest wynagrodzenie

Odrębną grupa  osób, nie jest zainteresowane świadczeniem pracy legalnie, głównie z uwagi na chęć ukrycia uzyskiwanych dochodów.(napr. Jeśli nie chcą płacić alimentów)

Skutki uboczne

Praca na czarno przynosi korzyści szczególnie dla pracodawców, jednak jej wykrycie wiąże się z wieloma konsekwencjami zarówno dla pracownika jak i pracodawcy.
Nielegalny pracownik żyje w stresie. Ostatnio przedstawiciele PIP i Straż Graniczna przychodzą bez zaproszenia.
Ponadto pracownik, który pracuje na czarno, nie jest ubezpieczony od chorób i wypadków, a w Polsce medycyna nie jest tania.
Nielegalna praca jest również zagrożona deportacją, a pracodawca otrzyma grzywnę.
Najgorsza sytuacja jest wtedy, gdy pracownik umiera na stanowisku pracy (problemy zdrowotne, wypadek). Dopiero wtedy zaczynają się poważne problematy i nie tylko finansowe.
Aby przewieźć zwłoki na Ukrainę, trzeba zapłacić od 5 do 7 tysięcy złotych, a to duża kwota.
Warto pamiętać, że ZUS zapewnia zasiłek pogrzebowy 4000 złotych członkowi rodziny – 4000 zł, niezależnie od kwoty poniesionych kosztów pogrzebu tylko wtedy, gdy pracownik pracował legalnie i były odprowadzone wkładki.