Praca w Polsce i bez wizy\Робота в Польщі і без візи

Українці за наявності біометричного паспорта мають право працювати в Польщі без робочої візи.

Але варто чітко дотримуватись розробленої процедури.
Українець, який їде по безвізу може виїхати в Польщу без дозволу на роботу, але вже там він повинен легально працевлаштуватись. Тобто мати заяву від роботодавця зареєстровану в Повітовому бюро про намір працевлаштувати іноземця (Oświadczenie о zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi) з прописаними умовами праці, терміном та зарплатою, або дозвіл на працю (zezwolenie на práce).
Після прибуття на місце праці, роботодавець зобов’язаний укласти з іноземцем трудовий договір (umowa o pracę), або цивільно-правовий договір (umowa zlecenia чи umowa o dzieło), і зголосити працівника в ZUS.
Якщо договір з працівником не підписаний, або укладений неправильно, то така робота вважається нелегальною, і роботодавцю загрожує штраф від 3000 злотих.
А як довго?
Варто пам'ятати, що працювати в Польщі з біометричним паспортом (без візи), але за наявності дозволу на роботу, можна 90 днів на кожні 180 днів. Якщо іноземець працюватиме більше ніж 90 днів, то йому загрожує штраф та депортація терміном навіть до 3 років.
Для того, залишитись і надалі працювати в Польщі після закінчення 90-денного терміну, потрібно повернутись в Україну і виробити довготермінову робочу візу, або оформляти дозвіл на проживання в Польщі (карту тимчасового перебування). Це можна зробити на підставі біометричного паспорта в рамках безвізу на території Польщі, долучивши необхідні документи.

 

Obywatele Ukrainy, posiadający paszporty biometryczne, mogą przekraczać granice i pracować bez konieczności posiadania wizy.

Konieczne jest ścisłe przestrzeganie opracowanej procedury.
W celu podjęcia pracy w Polsce nadal wymagane jest posiadanie zezwolenia na pracę, które jest zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy (oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi) z ustalonymi warunkami, terminem i wynagrodzeniem lub zezwolenie do pracy typu A.
Pracodawca też musi zawrzeć z pracownikiem umowę o pracę, lub umowę zlecenia i zgłosić do ZUS-u.
Jeżeli umowa z pracownikiem nie jest podpisana lub zawarta nie prawidłowo, praca jest uważana za nielegalną, Pracownik dostanie decyzję zobowiązującą do powrotu na Ukrainę. A pracodawca za naruszenie przepisy ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy grozi wysoka grzywna.
Jak długo?
Pobyt bez obowiązku posiadania wizy nie może trwać dłużej niż 90 dni w ciągu każdego 180-dniowego okresu. Do 90 dni wliczane będą również poprzednie pobyty krótkoterminowe, np. na podstawie uprzednio posiadanej wizy Schengen, również sprzed 11 czerwca-zgodnie z regulacjami unijnymi wszystkie pobyty krótkoterminowe są sumowane.
Aby kontynuować prace w Polsce po okresie 90 dni, można wrócić na Ukrainę s zrobić wizę długoterminową lub w Polsce złożyć wniosek na kartę czasowego pobytu.