Co dalej z pracą w Polsce? \Робота в Польщі. Що далі ?

Dla obywateli Ukrainy od 1 stycznia 2018 roku. zmieniają się zasady zatrudniania w Polsce.
17 sierpnia została opublikowana ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw.
To znaczy że od 1 stycznia 2018 roku wchodzą w życie w Polsce nowe przepisy które wprowadzają zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców do pracy sezonowej w Polsce. Zezwolenie na pracę sezonową będą mogli uzyskać obywatele wszystkich państw trzecich. O zezwolenie na pracę krótkoterminową będą mogli ubiegać się wciąż tylko obywatele sześciu państw: Ukrainy, Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Rosji.
Co się zmieni?
Dotychczas za proces wydawania zezwoleń na pracę dla cudzoziemców odpowiedzialny był wojewoda, który taki dokument mógł wystawić na okres maksymalnie trzech lat. Nowy projekt ustawy z 13 kwietnia 2017 roku wprowadza dwa nowe zezwolenia. Za ich wydanie odpowiedzialny będzie starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania podmiotu powierzającego wykonanie pracy cudzoziemcowi. Mowa tutaj o zezwoleniach na pracę sezonową, obejmujących okres dziewięciu miesięcy, oraz na pracę krótkoterminową – na okres sześciu miesięcy.
Najważniejsze zmiany to:
- wydłużenie możliwości pracy sezonowej z sześciu do dziewięciu miesięcy,
- wprowadzenie zezwolenia wielosezonowego na okres 3 lat,
- przekazanie powiatowym urzędom pracy obowiązków związanych z pracą sezonową.

W kontekście omawianych zmian resort pracy, na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki społecznej zamieszczono komunikat, w którym czytamy:
Wprowadzony zostanie nowy typ zezwolenia na pracę sezonową. Dotyczyć będzie przede wszystkim zatrudnienia w rolnictwie, ogrodnictwie i turystyce (szczegółowy wykaz podklas działalności wg klasyfikacji PKD zostanie uregulowany w rozporządzeniu). W odróżnieniu od innych zezwoleń będzie ono wydawane przez starostę. Oznacza to bliskość urzędu i szybsze procedowanie, niż w przypadku zezwoleń na pracę wydawanych przez wojewodę. Cudzoziemiec będzie mógł wykonywać pracę sezonową przez 9 miesięcy w roku kalendarzowym. Rozwiązania dotyczące przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową ułatwiają kontynuację pracy cudzoziemca (praca uznana za legalną w oczekiwaniu na decyzję starosty).
Wpłata w przypadku zezwoleń na pracę sezonową (30zł) będzie znacznie niższe niż w przypadku innych zezwoleń na pracę (jej wysokość określi rozporządzenie

Nowe prawo, które wejdzie w życie po nowym roku w Polsce, zmieni zasady krótkoterminowego zatrudniania obywateli 6 wybranych państw: Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji, Ukrainy.
Będą oni mogli wykonywać pracę krótkoterminową w Polsce przez okres do 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy, na podstawie oświadczeń rejestrowanych w powiatowych urzędach pracy. PUP będzie mógł odmówić wpisu do ewidencji oświadczeń. Trzeba też będzie poinformować o podjęciu lub niepodjęciu pracy przez cudzoziemca w Polsce.

З 1 січня у Польщі будуть діяти нові правила працевлаштування для іноземців
17 серпня було опубліковано новий законопроект від 20 липня 2017 року про популяризацію працевлаштування та установ ринку праці, яким передбачено нові правила прийняття іноземців на сезонну роботу в Польщі
Це означає, що з 1 січня 2018 року посилиться контроль за працевлаштуванням громадяни шести європейських країн, а саме Вірменії, Грузії, України, Білорусії, Молдови та Росії. Законопроект має адаптувати національне законодавство Польщі до директиви ЄС щодо умов в'їзду та проживання громадян третіх країн (не країн-членів ЄС) для працевлаштування на сезонну роботу.
Що зміниться?
З 1 січня 2018 року заяви роботодавців замінять на дозволи, що видаватимуть бюро праці. Їх видаватимуть автоматично, але завдяки реєстрації- вірогідність документу буде простіше перевірити.
До 1 січня  громадяни шести європейських країн ще  можуть короткотерміново (максимум на 6 місяців на рік) працевлаштовуватись в Польщі за спрощеною процедурою. Для цього роботодавець всього лиш має зареєструвати свій намір взяти на роботу іноземця (oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi) у повітовому управлінні праці (процедура безкоштовна) та надати працівнику запрошення на роботу в Польщу.

Видача запрошення на рік  -  пріоритет воєводи.

Такий документ був потрібний  лише для виготовлення польської національної візи, що дозволяла працювати іноземцям (українцям) в Польщі більше, аніж 180 днів на рік. З прийняттям змін до закону, усі іноземці, що їхатимуть в Польщу на сезонну чи короткотермінову роботу, в обов’язковому порядку повинні будуть отримати дозвіл на роботу.
Таких дозволів буде два типи: дозвіл на сезонну роботу в Польщі (дає право працювати на території Польщі протягом 9 місяців) та дозвіл на короткотермінову роботу в Польщі (дає право працювати на території Польщі протягом 6 місяців).
Видаватиме їх староста за місце проживання особи, яка прагне працевлаштувати на роботу іноземця.
У разі отримання дозволу, працювати в Польщі іноземці зможуть протягом 9 місяців на рік у трьох чітко окреслених сферах – садівництво, сільське господарство та туризм. Таке обмеження допоможе звузити діапазон використання дозволів на сезонну роботу.
Зміни є!
У контексті цих змін Міністерство сім'ї, праці та соціальної політики оприлюднило повідомлення, в якому говориться:
Буде запроваджено новий тип дозволу на сезонну роботу. Це головним чином стосується зайнятості в сільському господарстві, садівництві та туризмі На відміну від інших дозволів, його буде видавати староста. Очікування не 6 тижнів, а значно менше часу. І на підставі цього документу іноземець зможе виконувати сезонну роботу протягом 9 місяців у календарному році.
Варто додати, що з 1 січня усі освідчення стануть платними. Наприклад, дозвіл на короткотермінову роботу в Польщі (180 днів) ціна 30 злотих.