Сo oznacza ta "E"? \ Що означає ця "Е"?

Вже майже 2 роки українці користуються безвізовим режимом. Часом незнання елементарного, не дозволяє нашим землякам перетнути кордон.
Крім заборони, у паспорті появляються дивні відмітки, літери, кожна з яких має своє значення.
Що ж означає та літера, яку написали в паспорті поряд зі штампом?
При забороні в'їзду прикордонник заповнює бланк, в якому вказується конкретна причина заборони.
Копія цього заповненого бланка видається іноземцю.
Крім того, в паспорті ставиться штамп, який перекреслюється чорнильною ручкою і поряд пишеться та сама літера, якою позначена причина відмови у бланку.
А – не має дійсного документа \ документів, які дозволяють перетинати кордон
В – має підроблений документ
С – відсутність чинної візи або іншого документу, який дозволяє перебувати в Польщі
D – має підроблену візу (інший документ)
Е – не має документів, які підтверджують ціль і мету подорожі
F – перевищує норму 90 днів у рамках будь-якого 180-денного період на території країни-члена Європейського Союзу
G - не має достатніх засобів для існування під час перебування в РП
H – іноземець внесений до шенгенської інформаційної системи SIS або до національного реєстру (тобто – заборона в’їзду була здійснена раніше і термін заборони ще не вичерпався)
I – становить загрозу безпеці на території ЄС (громадського порядку, внутрішньої безпеки, публічного здоров’я або міжнародних відносин).

 

 

Obywatele Ukrainy korzystają w dużej mierze z umowy o ruchu bezwizowym. Osobom, które zdecydowały się na wyjazd, warto pamiętać, że nie tylko paszport otwiera granice, trzeba spełnić kilka warunków.
Totalnej niewiedza o tym, jak działa ruch bezwizowy lub lekceważenie przepisów powoduje, że w paszporcie pojawiają się dziwne znaki – litery. Oprócz tego cudzoziemcowi wydaje się decyzja o odmowie wjazdu.
Wbicie stempla wjazdowego i przekreślenie go na krzyż oraz z prawnej strony od odmowy wpisano symbol.
Co on znaczy?
A
– nie posiada ważnego dokumentu / ważnych dokumentów podroży
B – posiada sfałszowany \podrobiony \przerobiony dokument podroży.
C — nie posiada ważnej wizy lub dokumentu pobytowego
D — posiada sfałszowany \podrobiony \przerobiony wizę lub dokument pobytowy
E — nie posiada ważnej dokumentacji uzasadniająca cel i warunki pobytu.
F – przebywała już przez 90 dni w poprzedzającym 180 – dniowym okresie na terytorium państwa członków Unii Europejskiej.
G — nie posiada wystarczających środków utrzymania w odniesieniu do okresu i formy pobytu lub środków na powrót do państwa pochodzenia, lub tranzytu.
H – jest osoba, wobec której dokonano wpisu do celów odmowy wjazdu.
- w SIS,
- w rejestrze krajowym
I – jest uważany za stanowiącego zagrożenie dla porządku publicznego, bezpieczeństwa wewnętrznego, zdrowia publicznego lub stosunków międzynarodowych jednego, lub więcej pastw członków UE.