Strumień pieniędzy \ Потік грошей

W Polsce przybywa legalnie pracujących cudzoziemców. Składki odprowadzane od ich wynagrodzeń coraz szerszym strumieniem płyną do ZUS.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował portal pracadlaukrainy.pl  jak wygląda  sytuacja z legalnym zatrudnienia w Województwie małopolski.

Obecnie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych zarejestrowanych jest ponad 330 tysięcy obcokrajowców. Najwięcej zgłoszonych w ZUSjest obywateli Ukrainy, których pracuje w Polsce 227 503, na dalszych miejscach są Białorusini (16 040) i Wietnamczycy (6682).

W województwie małopolskim pół roku temu pracowało 27 392 obcokrajowców, dzisiaj ubezpieczonych w ZUS jest już 33 895 cudzoziemców. Liczba, obywateli obcych państw, którzy podjęli pracę na terenie naszego województwa bądź rozpoczęli prowadzenie u nas działalności gospodarczej wzrosła o 5 503 (wzrost o 20%).

Rzeczywista liczba obywateli innych państw pracujących w Polsce jest trudna do oszacowania gdyż nie wszyscy są zgłaszani do ubezpieczeń społecznych. Wielu obcokrajowców pracuje „na czarno”.

Dla cudzoziemców ze wschodu podjęcie pracy w Polsce jest tym, czym dla Polaka w Anglii czy w Niemczech. Zawsze wiąże się to z lepiej płatną pracą i lepszym zabezpieczeniem zdrowotnym. Można jednak przypuszczać, że po wprowadzeniu w czerwcu ruchu bezwizowego dla obywateli Ukrainy część z nich wyjedzie z Polski żeby podjąć pracę w krajach starej Unii.

У Польщі, з кожним днем все більше іноземних громадян працюють легально. Внески чемно відраховуються із зарплати працюючого  у Фонд соціального страхування.
ФСС розповів сайту pracadlaukrainy.pl, як виглядає ситуація у сфері легального працевлаштування в воєводстві Малопольськім.
Як стало відомо, сьогодні у Фонді соціального страхування зареєстровано понад 330 000 іноземців. Більшість з них це громадяни України, які здійснюють свою діяльність на території Польщі 227 503, на другому місці громадяни Білорусії (16 040) та В'єтнамці (6682).
У воєводстві Малопольськім шість місяців тому, працювало 27 392 іноземців, застрахованих у ФСС. Сьогодні вже 33 895 іноземців. Число іноземних громадян, що працюють в даному воєводстві або розпочали бізнес тут збільшується з кожним днем. Зараз це 5 503 – цифра збільшилась на 20%.
Фактичне число іноземних громадян, які працюють у Польщі сьогодні важко оцінити, тому що не всі працюють легально.
Для іноземців зі Сходу робота в Польщі є так само необхідна, як полякам в Англії або в Німеччині. Вона є більш високооплачувана і краща медичне страхування. Проте, можна припустити, що після введення в червні безвізового режиму для громадян України, деякі з них покинуть Польщу, і поїдуть в пошуках роботи в країнах ЄС.