Szkoła i wizą / Школа і віза

При переїзді до Польщі або плануванні довгострокової роботи за кордоном, перед сім'ями з дітьми виникає запитаннями: як влаштувати своїх дітей в школу, і які документи потрібні для оформлення дитини ?
До дитячого садка, першого класу початкової або художньої школи діти іноземців приймаються на тій же основі, як і польські діти. Основним документом тут є заява одного з батьків про зарахування дитини до навчального закладу.
Кожна дитина у віці від 7 до 18 років, яка проживає у Польщі підлягає шкільному обов'язку, а це означає, що вона повинна ходити в школу під сувору відповідальність батьків. Цей обов'язок поширюється також на дітей, які не мають польського громадянства, незалежно від правового статусу їх батьків в Польщі.
Обов'язкова шкільна освіта починається в році, коли дитині виповнюється 7 років. Прийняття дитини до старших класів базується на документах, які видала в українській школі. Тобто якщо ви закінчили в Україні 5 клас, то в Польщі без проблем йдете в 6. 
Директор школи може вимагати від батьків переклад документів, виданих іноземною школою присяжним перекладачем.
Якщо дитина не має біометричного паспорта, батьки можуть подати заяву на отримання візи. З цією метою керівництво польської школи видає сертифікат, необхідний для підтвердження мети — навчання в школі / дитячому садку.
Варто знати, що якщо один з батьків легально працює в Польщі, то вам не потрібно купувати страховку в Україні, вам просто потрібен документ — заявку з ZUS, де вписані теж ваші діти.

Переклади свідоцтва про народження також можна зробити в Україні.

wzór/зразок

Podczas przeprowadzki do Polski lub planowania długoterminowej pracy za granica, rodziny z dziećmi zadają się pytaniem: jak zorganizować swoje dzieci do szkoły i jakie dokumenty są niezbędne?
Do przedszkola, pierwszej klasy szkoły podstawowej lub artystycznej dzieci cudzoziemskie są przyjmowane na takich samych zasadach i w takim samym trybie, jak dzieci polskie. Podstawowym dokumentem jest tu wniosek o przyjęcie do przedszkola lub szkoły, wypełniany na specjalnym formularzu lub elektronicznie.
Każde dziecko w wieku od 7 do 18 lat przebywające w Polsce jest objęte obowiązkiem szkolnym lub obowiązkiem nauki. Znaczy to, że musi ono chodzić do szkoły pod rygorem sankcji wobec rodziców. Obowiązek ten dotyczy także dzieci niemających obywatelstwa polskiego bez względu na status prawny ich rodziców w Polsce.
Obowiązek szkolny rozpoczyna się w roku, w którym dziecko kończy 7 lat
Przyjęcie dziecka do starszych klas szkoły podstawowej, odbywa się na podstawie
dokumentu stwierdzającego ukończenie za granicą kolejnego etapu edukacji.
Dyrektor może natomiast zażądać od rodziców przedstawienia tłumaczenia przysięgłego dokumentów wydanych przez szkołę zagraniczną.
Jeżeli dziecko nie posiada paszportu biometrycznego, rodzice mogą starać się o wizę. Dla tego celu dyrekcja wydaje zaświadczenie, które jest niezbędny dla potwierdzenia celu-nauka w szkole/ przedszkolu.
Warto wiedzieć, że jeżeli jeden z rodziców pracuje legalnie w Polsce, nie trzeba kupować polisę na Ukrainie, wystarczy dokument o zgłoszeniu do ZUS. Tłumaczenia świadectwa o urodzeniu tez można zrobić na Ukrainie.