To nie jedyny warunek\ Це не єдина вимога

Все частіше громадяни України, Грузії та Молдови приїжджають до Польщі на основі безвізового режиму. Це дуже зручно для іноземців, які хочуть приїхати в туристичних цілях, щоб відвідати своїх родичів або знайти роботу.
Наявність біометричного паспорта не є єдиною вимогою! Страховий поліс та правильно підраховані дні перебування, зроблять ваш виїзд приємним і безпроблемним.
Період законного перебування на території Польщі на підставі біометричного паспорта – це 90 днів (протягом 180 днів.) Підраховувати дні варто ретельно, щоб випадково не стати наступним кандидатом на депортацію, тобто вимушене повернення додому. Часом навіть декілька хвилин відіграють важливу роль.
Співробітники Прикордонної служби обчислюють ці дні перебування не так, як  українці.
Наприклад, ви сьогодні перетинаєте кордон, в контрольно- пропускному пункті. Від цієї дати прикордонники віднімуть 180 днів та впишуть в систему усі ваші в'їзди та виїзди за цей період..
До уваги беруться візи типу С, візи типу D (в іншій країні, ніж Польща) та дні перебування на підставі безвізового режиму.
Це означає, що всі поїздки протягом шести місяців мають значення. Не враховується лише польська національна віза типу D.
Наприклад: до Польщі ви приїхали в травні, а в березні туристичний виїзд до Греції – віза С, у січні ви відвідали колег з Італії, і також мали візу C – ці усі виїзди додаються до вашого перебування.
Якщо термін перебування на підставі безвізовому режимі було вичерпано, повторний в'їзд до Польщі можливий лише на підставі довгострокової візи. Наприклад, категорія D. (національна віза) або варто зачекати 90 днів вдома і знову приїхати в Польщу на підставі «біометрії.»

Coraz więcej cudzoziemców z Ukrainy, Gruzji ta Mołdawii migrują do Polski na podstawie ruchu bezwizowego. Jest to bardzo wygodne rozwiązanie dla obcokrajowców, którzy chcą, przyjechać w celach turystycznych odwiedzić swoich bliskich lub w celu podjęcia pracy.
Posiadanie paszportu biometrycznego to nie jedyny warunek, jaki musi zostać spełniony, aby cudzoziemiec mógł poruszać się w strefie Schengen bez wizy przez 90 dni. Ważne jest też staranne obliczenie długości poprzednich krótkoterminowych pobytów cudzoziemca w Schengen.
Okres legalnego pobytu to 90 dni w ciągu 180 dni. Obywatele Ukrainy muszą zwrócić szczególną uwagę na pieczątki wjazdowe.
Funkcjonariusze Straży Granicznej podliczają dni pobytu troszeczkę inaczej niż Ukraińcy.
Kontrola dopuszczalnego pobytu krótkoterminowego polega na cofnięciu się o 180 dni (od dnia dokonywania kontroli) i obliczenia np. na podstawie odcisków stempli kontroli granicznej liczby dni, które cudzoziemiec już wykorzystał w tym 180-dniowym okresie.
Do obliczenia wcześniejszego pobytu krótkoterminowego wlicza się wszystkie pobyty krótkoterminowe na podstawie wizy C, wizy D(w innym kraju niż wystawca wizy) oraz pobyty na podstawie podpisów o ruchu bezwizowym.
To znaczy, że pod uwagę biorą się wszystkie wjazdy i wyjazdy za pół roku. Jeżeli w Polsce jesteś od maja, a w marcu była wiza turystyczna do Grecji, i w styczniu odwiedziłeś kolegów we Włochach i też miałeś wizę C – to wszystko dolicza się do twoich dni pobytu teraz.
Jeżeli okres pobytu w ruchu bezwizowym został wykorzystany, ponowny wjazd do Polski może nastąpić tylko i wyłącznie na podstawie wizy długoterminowej. Na przykład kategorii D. (wizą nacjonalna) lub zaczekać 90 dni i znowu przyjechać do Polski.