Umiesz to robić? \ Вмієш робити це?

Фізіотерапія є одним з найбезпечніших методів лікування на сьогоднішній день.

Чим займається фізіотерапевт?

Фізіотерапевт працює з людьми, лікуючи їх за допомогою фізикотерарпії, масажу і рухових вправ. Тому в цій професії не вистачає лише знання про те, які вправи необхідно робити в окремих випадках. Важливими якостями є чутливість до проблем оточуючих, витривалість і бажання допомагати іншим. Хороший фізіотерапевт також є психологом. Він повинен вміти встановлювати контакти з людьми.  Ефекти реабілітації часто стають помітними тільки після декількох тижнів або місяців систематичного виконання вправ.

 Останнім часом було розроблено безліч нових технік, що надають великі можливості лікування; створено необхідне реабілітаційне обладнання, що полегшує лікування.

Фізіотерапевт може працювати в усіх медичних закладах,таких як лікарня, приватна клініка, реабілітаційний центр  чи у приватних кабінетах.

Вмієш робити це? Зареєструйся на сайті www.pracadlaukrainy.pl  в Розділі МЕДИЦИНА

 

 

Fizjoterapia to jedna z najbezpieczniejszych terapii na dziś.

Jak wygląda praca fizjoterapeuty?

To osoba, która pracuje z ludźmi niepełnosprawnymi ruchowo. Dopasowują one odpowiednie zestawy ćwiczeń i zabiegów, które mają pomóc pacjentowi wyjść z niepełnosprawności, a przynajmniej nie pogorszyć ich obecnego stanu zdrowia. Jest to ważne dla ich rekonwalescencji. Fizjoterapeuta ćwiczy ze swoimi pacjentami, motywuje ich do dalszej pracy, rozmawia. Współpracuje z lekarzami, którzy zalecili odpowiednie zestawy ćwiczeń lub ustala je samodzielnie.

Fizjoterapeuta może podjąć pracę we wszelkich ośrodkach służby zdrowia, a więc szpitalach, prywatnych klinikach, ośrodkach rehabilitacyjnych lub prywatnych gabinetach.

Umiesz to robić? Zaloguj się na portalu www.pracadlaukrainy.pl w zakładce MEDYCYNA