Wiza studencka \ Студентська віза

Біометричний паспорт полегшує життя не лише працівникам з України, але й студентам, які прагнуть тут навчатись.
Якщо вас зараховано в списки учня або студента, ви без проблем отримаєте візу на навчання.

Насамперед завітайте в дирекцію, де  вам видадуть довідку про те, що ви навчаєтесь в Польщі.
Як тільки повернетесь в Україну, оплатіть збір. В призначений день і час, завітайте у візовий центр і подайте документи. Візову заяву слід подати не раніше, ніж за 3 місяці до планованої поїздки.

Зазвичай візу студенти отримують на рік, після цього треба повертатись і робити нову візу, або ж подати документи на карту тимчасового перебування.

Варто памятати, що термін дії нової візи має розпочатися не раніше, ніж дата закінчення терміну дії попередньої візи - тому що не можна мати двох віз на один і той же період часу (наприклад, якщо віза дійсна до 1 липня, термін дії нової візи тієї ж категорії  має  початися з 2 липня).

Продовжити візу в Польщі можна тільки при певних особливих  обставинах.

 Звичний студент, який не хоче виїжджати і робити візу,  може подати заяву на тимчасове проживання (дозвіл на тимчасове перебування).

Документи мають бути подані під час легального перебування іноземця в Польщі, тобто до закінчення візи.

Воєводське управління поставить печатку  на 1 сторінці заяви або в паспорті іноземця, на основі якої він зможе перебувати в Польщі легально, очікуючи на рішення воєводи щодо надання дозволу на проживання.

Очікуючи на рішення іноземець, ви  не має права виїжджати до інших країн Шенгенського ростору. 

 

Paszport biometryczny ułatwia życie nie tylko pracownikom z Ukrainy, ale także studentom, którzy chcą studiować w Polsce.
Jeśli jesteś zapisany na listę słuchaczy na studiach lub w szkole, bez żadnych problemów otrzymasz wizę.
Przede wszystkim odwiedź Sekretariat, gdzie otrzymasz zaświadczenie, że studiujesz.
Jak tylko wrócisz na Ukrainę, zrób opłatę. W wyznaczony dzień i godzinę odwiedź centrum wizowe i złóż dokumenty. Wniosek wizowy należy złożyć nie wcześniej niż 3 miesiące przed planowaną podróżą.
Zazwyczaj uczniowie otrzymują wizę rocznie, po której muszą wrócić i złożyć nową wniosek na nową wizę lub w Polsce można ubiegać się o kartę pobytu tymczasowego.
Należy pamiętać, złożyć wniosek na nową wizę warto jak wygaśnie poprzednia. Ponieważ nie można mieć dwóch wiz na ten sam okres (na przykład, jeśli wiza jest ważna do 1 lipca, ważność nowej wizy tej samej może być od 2 lipca).
Kontynuować wizę w Polsce można tylko w pewnych szczególnych okolicznościach.
Uczeń lub student, który nie chce wyjeżdżać i ubiegać się o wizę, może ubiegać się o pobyt czasowy (zezwolenie na pobyt czasowy).
Dokumenty muszą być złożone podczas legalnego pobytu cudzoziemca w Polsce, czyli przed końcem wizy.
Urząd Wojewódzki umieszcza pieczęć na pierwszej stronie wniosku lub w paszporcie cudzoziemca, na podstawie którego będzie mógł legalnie przebywać w Polsce, czekając na decyzję wojewody o udzieleniu zezwolenia na pobyt.
W czas oczekiwania na decyzje cudzoziemiec, nie może podróżować do innych krajów strefy Schengen.