Wjechali do Polski i znikli / Перетинають польський кордон і зникають

Знайти фахових працівників, завдання не з легких. Ще складніше тоді, коли ви думаєте, що працівники приїдуть з дня на день, а вони перетинають польський кордон і зникають з вашим запрошенням і надіями.

Якщо на роботу запрошує фірма, то в відділі кадрів, як правило, контролюють, хто, коли прийде. Якщо працівник не приїжджає в узгоджений час, ця інформація надсилається   у районному відділі праці .
Що має робити приватна особа, яка не має фірми, але потребує працівників, для роботи на присадибній ділянці, догляду чи будівництва будинку?
Громадянин Польщі, який хоче запросити на роботу працівника з іншої країни, напр для будівництва будинку, має подати в декларацію про намір працевлаштувати іноземця, яку слід зареєструвати у районному відділі праці перед початком працевлаштування. Громадянин України повинен працювати у цього конкретного роботодавця, котрий зареєстрував декларацію, і на вказаному в документі робочому місці.

Якщо будівельники не приїдуть на роботу своєчасно, про це слід повідомляти негайно.
Роботодавців, які не інформуватимуть або ж надаватимуть невірну інформацію каратимуть штрафом від 200 злотих до 2 тисяч злотих.

 

Znalezienie odpowiednich pracowników wcale nie jest łatwe. Jeszcze trudniej jest, wtedy kiedy myślisz, że już są ludzie do pracy, a oni po prostu wjechali do Polski i znikli.
Jeżeli Firma zaprasza do pracy, to w dziale kadrów zazwyczaj kontrolują, kto, kiedy miał przyjechać. Jeżeli w określony czas pracownika nie ma- ta informacja zgłasza się do Urzędu Pracy.
A co ma zrobić osoba prywatna, które nie posiada firmy, ale potrzebuje pracowników do pracy w ogrodzie, opieki czy budowy mieszkania?
Taka osoba, która chce zatrudnić pracownika z Ukrainy napr. dla budowania domu, musi złożyć do PUP wniosek i oświadczenie o powierzeniu pracy cudzoziemcom. Jeżeli budowlańcy nie dojada do pracy, ten fakt trzeba zgłosić w Urząd Pracy.
Kara grzywny od 200 zł do 2 tys. zł przewidziana jest dla zatrudniającego, który pisemnie nie powiadomi lub przekaże nieprawdziwe informacje do właściwego powiatowego urzędu pracy o podjęciu, niepodjęciu lub zakończeniu pracy przez cudzoziemca na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.