Zmiana zasad \ Зміна правил

З січня 2018 року у Польщі набули чинності нові правила працевлаштування іноземців. Для роботодавців - це додаткові обов'язки.

Внаслідок цих змін впроваджено новий тип дозволу на сезонну роботу. Це стосуватиметься сільського господарства, садівництва і туризму.
Відтепер є дві стежки працевлаштування іноземців, а за реєстрацію декларації (освячення) треба буде заплатити символічні кошти.
Дозвіл на сезонну роботу буде можна отримати після виконання двох умов: винагорода іноземця не повинна бути нижчою, ніж винагорода інших працівників, які виконують ту ж роботу, і довести, що неможливо задовольнити свої кадрові потреби за допомогою місцевого ринку праці.
Варто зазначити, що до кінця 2018 року іноземець зможе виконувати роботу на основі дозволу (освячення) зареєстрованого в управлінні праці в 2017 році. Візу на підставі «запрошення»(ОСВЯДЧЕНЯ) можна буде зробити до 31 жовтня 2018 року.
Зміни в основному торкнуться окремих галузей, таких як сільське господарство та туризм. Рішення видає староста міста, де зареєстрована фірма. Цей дозвіл дає право легально працювати в Польщі протягом 9 місяців. Ці зміни дуже позитивні для власників сільськогосподарських фірм, адже 6 місяців – це був для них замалим терміном. Бо під час збору врожаю люди потрібні на полях, а не у візових центрах. Додатково, іноземець може працювати та в іншій галузі, але не більше 30 днів протягом дії візи.

Od 1 stycznia 2018 r. wchodzą nowe zasady dotyczące sezonowego zatrudniania cudzoziemców. Dla pracodawców  to dodatkowe obowiązki.

Zmiana zasad zatrudniania cudzoziemców to wynik uchwalonej 20 lipca br. ustawy, która zobowiązuje już od 1 stycznia 2018 roku. Od nowego roku będzie obowiązywało nowe zezwolenie: zezwolenie na pracę sezonową.

To znaczy że teraz są dwie ścieżki zatrudniania, a za rejestrację oświadczenia trzeba będzie wnieść symboliczną opłatę.

Zezwolenie na pracę sezonową będzie można otrzymać po spełnieniu dwóch warunków: należy zaoferować cudzoziemcowi wynagrodzenie nie niższe niż wynagrodzenie innych pracowników wykonujących taką samą pracę oraz udowodnić, że nie ma możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych w oparciu o lokalny rynek pracy.

Do końca 2018 r cudzoziemca będzie mógł wykonywać  prace na  podstawie oświadczeń zarejestrowanych przez PUP w 2017 r.

 Wnioski o wydanie wizy w związku z oświadczeniem zarejestrowanym w 2017 r. będą rozpatrywane na dotychczasowych zasadach, jeśli zostaną złożone przed 31 października 2018 r

Zmiany dotyczą tylko wybranych branż, w tym głównie rolnictwa i turystyki. Decyzję o wydaniu tego dokumentu wyda starosta właściwy dla siedziby danej firmy. Dzięki temu zezwoleniu będzie można legalnie zatrudnić cudzoziemca do prac sezonowych na 9 miesięcy w ciągu roku. To pozytywna zmiana w stosunku do obowiązujących regulacji, które zezwalały na maksymalnie 6-miesięczny pobyt w Polsce. Dodatkowo powierzający pracę będzie mógł, pod pewnymi warunkami, powierzyć cudzoziemcowi pracę innego rodzaju niż wykonywana w ramach działalności sezonowej, ale na okres nie dłuższy niż łącznie 30 dni w ciągu ważności zezwolenia