Zwrot opłaty wizowej \ Повернення коштів візового збору

Національна віза „D" дає можливість українцям працювати в Польщі 180 днів. 
Для отримання польської національної візи Вам необхідно заплатити візовий збір (оплата за послуги візового центру).
Здійснити оплату можна тільки на території України в будь-якому відділенні Кредо або Ідея банку.
Оплатити його може тільки сам заявник, особисто, винятком є неповнолітні діти, за них збір оплачують батьки.
А якщо ви передумали їхати за кордон ще до отримання візи, ви можете повернути кошти за сервісний збір?
Щоб повернути гроші необхідно особисто прийти до візового центру і написати заяву на повернення коштів. Кошти з рахунку візового центру переведуть у відділення банку, де Ви оплатили збір.
Банки поінформують Вас за допомогою СМС-повідомлення про можливість отримання повернення. СМС-повідомлення міститиме код повернення.
Завітавши в банк, надайте оригінал внутрішнього паспорта, оригінал квитанції про попередню оплату сервісного збору, яку видав касир у день здійснення оплати та покажіть СМС – повідомлення.
Повернення коштів здійснюється від 10 робочих днів
Кожен заявник має право на здійснення повторної оплати для отримання нового коду одразу після деактивації попереднього.

 

 

Wiza pracownicza do Polski umożliwia cudzoziemcom legalne znalezienie pracy.
Wiza typu D umożliwia Ukraińcom pracę w Polsce przez 180 dni.
Aby uzyskać polską wizę krajową, musisz zrobić opłatę za usługi centrum wizowego.
Płatność może być dokonana tylko na terytorium Ukrainy w dowolnym oddziale Kredo lub Idea Banku.
Tylko sam wnioskodawca może zapłacić, osobiście, z wyjątkiem małoletnich dzieci, za nie płacą rodzice.
A jeśli zmienisz zdanie co do wyjazdu za granicę, przed uzyskaniem wizy możesz zwrócić za opłatę za usługę?
Aby zwrócić pieniądze, musisz osobiście udać się do centrum wizowego i napisać wniosek o zwrot pieniędzy. Środki z konta Centrum wizowego zostaną przekazane do oddziału banku, w którym zapłaciłeś.
Bank wyszli SMS, który będzie zawierał kod i poinformuje, kiedy warto odwiedzić bank.
Aby dostać pieniądze za opłaconą usługę, niezbędne są: paszport wewnętrzny i zagraniczny, oryginał rachunku opłaty za usługę i SMS-wiadomość, którą trzeba pokazać w banku.
Zwrot pieniędzy będzie dokonywane w ciągu 10 dni roboczych.