Asystent redaktora – redaktor \Помічник редактора - pедактор

Forma zatrudnienia: umowa o pracę.

Wymiar etatu: pełny etat.

Zakres obowiązków: przygotowanie publikacji do druku (opracowanie tekstów językowo oraz merytorycznie, korekta); czuwanie nad procesem wydawniczym (kontakt z autorami i redaktorami merytorycznymi, współpraca z sekretarzem redakcji oraz grafikiem, realizacja zadań zgodnie z harmonogramem praz i planem wydawniczym).

Wymagania: bardzo dobra znajomość języka polskiego i angielskiego lub innego języka obcego, umiejętność pracy nad tekstem, swoboda w posługiwaniu się językiem, umiejętność budowania poprawnych logicznie, stylistycznie i gramatycznie zdań, bardzo dobra umiejętność obsługi komputera, zwłaszcza programów Microsoft Office, umiejętność organizacji pracy oraz pracy w zespole, skrupulatność, wysoka kultura osobista.

Listy@pracadlaukrainy.pl