Контакт

BDM-EDU Sp.z.o.o

 

43-300 Bielsko Biała

ul. 11 listopada 60-62/308

 

 

tel.      +48  73 503 21 57

info@pracadlaukrainy.pl-  реклама

 listy@pracadlaukrainy.pl - запитання