Регламент

Регламент сервісу pracadlaukrainy.pl, workforukraine.pl

Постачальник послуг: власник порталу фірма DMD-Edu Sp. z.o.o

Отримувач послуг: фізична особа, фірма, підприємство, установа.

Користувач: особа, яка шукає роботу та має професійний профіль у сервісі

ПОСТАЧАЛЬНИК ПОСЛУГ

а) Постачальник послуг зобов’язується вести портал відповідно до чинного законодавства.

б) Постачальник послуг надає Користувачеві можливість безкоштовного представлення у формі самопрезентації (зарекламувати себе та свої досягнення) на створеному з цією метою професійному профілі.

в) Постачальник послуг забезпечує оновлення інформації, яка є допоміжною у знаходженні працевлаштування: власних матеріалів, текстів, аналізів, представлення фірм та установ, які надають підтримку.

г) Постачальник послуг забезпечує відповідне просування порталу з метою потрапляння до потенційних роботодавців шляхом рекламних кампаній, промо-кампаній, участі у галузевих зустрічах, подіях, а також надійність і достовірність розміщуваної інформації про чинні положення, що стосуються працевлаштування працівників у Польщі.

д) Постачальник послуг забезпечує функціональність порталу та оновлення інформації про ринок праці.

е) Постачальник послуг у своїй рекламній пропозиції додатково може запропонувати спонсорські статті, рекламні банери, PR-кампанії фірм та установ, чия пропозиція може посприяти просуванню на ринку праці, такі як: корисні для Користувачів реклами послуг та продуктів.

є) Постачальник послуг проводить для зацікавлених осіб цикл професійних навчань, за визначеною в пропозиції ціною. Запропоновані навчання – це пропозиція для Користувачів, які бажають підвищити свою професійну кваліфікацію.

Постачальник послуг забезпечує старанне виконання умов пропозиції з організаційного та мериторичного боку. Рекламації розглядатимуться у терміні до 14 днів від дати отримання повідомлення електронною поштою. У випадку виявлення значних помилок постачальник послуг зобов’язується покрити будь-які вимоги з боку Користувача.

Постачальник послуг залишає за собою право:

ж) на тимчасове припинення надання послуг у зв’язку з технічним обслуговуванням або заходами, пов’язаними з модифікацією сервісу,

з) відмовити у наданні послуг, якщо Користувач або Отримувач послуг порушує регламент та використовує спосіб комунікації між собою для інших цілей, ніж передбачені,

и) Постачальник послуг може видалити профіль, якщо його назва порушує прийняті стандарти, або якщо Постачальник послуг отримає обґрунтовану, достовірну інформацію, що вона суперечить законодавству, прийнятим звичаям, порушує особисті права третіх осіб чи обґрунтовані інтереси Постачальника послуг. У випадку виникнення наведених обставин, Постачальник послуг може також відповідно заблокувати послуги, які надаються Користувачеві.

і) на будь-яку модифікацію послуг, що надаються, інструментів та способу дії сервісу, шляхом зміни Регламенту.

 

Постачальник послуг може заблокувати або видалити наявний Обліковий запис, якщо Постачальник послуг отримає обґрунтовану, достовірну інформацію про те, що даний Обліковий запис суперечить законодавству, порушує особисті права чи інтереси Постачальника послуг

ї) Постачальник послуг за свою роботу стягує з Отримувача послуг чотири види оплат: одноразову, піврічну, квартальну та річну в виді абонементу.

Оплата здійснюється за допомогою платформи www.przelewy24.pl або інших рахунків, в залежності від даного банку. Доступ до сервісу відбувається після здійснення оплати та зарахування суми на рахунок Постачальника послуг. Доступ до сервісу припиняється автоматично після спливу часу, визначеного даним часовим пакетом.

й) Постачальник послуг зобов’язується відшкодувати збитки у випадку технічного збою порталу, відсутності доступу або інших непередбачених обставин, пов’язаних з комп’ютерною мережею. У такому випадку Постачальник послуг продовжить Отримувачеві послуг період користування доступом до бази пропорційно до часу його відсутності. Про розгляд рекламації Постачальник послуг повідомляє Отримувача послуг у терміні до 14 днів від дати подачі рекламації електронною поштою.

 

КОРИСТУВАЧ

  1. a) Користувач: має право розміщувати на професійному профілі інформацію про себе. Користувач має право публікувати рекомендаційні листи, резюме, попередній професійний досвід, а також інформацію, яка, на його думку, є доцільною, щоб зарекламувати себе на порталі. Користувач несе відповідальність за достовірність розміщеної про себе інформації. Користувач зобов’язаний видалити профіль в момент втрати ним актуальності.

б) Користувач погоджується з тим, що необхідно мати актуальну, діючу адресу електронної пошти. Дана адреса вказується безпосередньо у професійному профілі. Отримувач послуги зобов’язаний здійснювати постійний моніторинг вказаної адреси електронної пошти, а у випадку її зміни негайно оновити дану інформацію у своєму Обліковому записі.

в) Користувач погоджується з тим, що необхідно вказати актуальний номер телефону або іншого комунікатора (засобу зв’язку), щоб потенційний роботодавець міг встановити безпосередній контакт із зацікавленою особою.

г) Користувач, розміщуючи своє оголошення, призначене його зарекламувати, має право змінювати дані в своєму профілі, розміщувати додаткові документи, які підтверджують його кваліфікацію, володіння іноземними мовами тощо.

д) Користувач може залишити свій профіль навіть будучи працевлаштованим. Перебування на порталі дає йому шанс знайти кращу роботу та можливість постійного пошуку роботодавця. Умовою для розміщення професійного профілю є бажання влаштуватися на роботу або змінити її.

е) Користувач у будь-який момент може без пояснень видалити свій профіль.

є) Особа, яка не проживає на території Польщі, може створити свій профіль.

ж) Користувач погоджується з тим, що потенційний Отримувач послуг буде ознайомлюватися з документами та професійною інформацією, що не означає, що в той же час Отримувач послуг встановить з ним контакт.

з) Користувач погоджується з тим, що Постачальник послуг не несе відповідальності за привабливість даної пропозиції. Крім того Постачальник послуг не несе відповідальності за можливе зловживання інтернет-користувачів у даній області.

и) Користувач може проходити платні навчання, які організовує Постачальник послуг.

 

 

ОТРИМУВАЧ ПОСЛУГ

Отримувач послуг: має право користуватися порталом відповідно до наступних правил:

  1. a) Для Отримувача послуг професійні профілі доступні безкоштовно до моменту прийняття рішення про бажання встановити контакт з конкретним Користувачем. Після того як Отримувач послуг знайде кандидата на роботу та здійснить оплату, він отримає доступ до безпосереднього контакту з особами, яких він обрав для підбору на роботу.

б) Отримувач послуг отримує доступ до створеного профілю за допомогою власного логіну (адреса електронної пошти) та самостійно обраного паролю. Пароль для доступу становить конфіденційну інформацію; відповідальність за те, щоб ним не заволоділи треті особи, лежить на Отримувачі послуг. Отримувач послуг несе пов’язані з цим потенційні збитки.

в) Отримувач послуг, аби скористатись даним професійним профілем, погоджується з тим, що вказує дані фірми з метою виставлення фактури Постачальником послуг.

 

 

г) Отримувач послуг несе відповідальність за власну пропозицію роботи, її вид та фінансові умови, запропоновані потенційному працівникові. Отримувач послуг має право вибрати потенційного працівника, який його зацікавить. Отримувач послуг несе відповідальність за зміст пропозиції роботи, її вид, характер, розмір заробітної плати, форму працевлаштування. Отримувач послуг ознайомиться з положеннями про працевлаштування іноземців у Польщі. Після ознайомлення з пропозицією Користувача Отримувач послуг не зобов’язаний його працевлаштовувати. Застосовуються правила такі як і у випадку стандартного прийому на роботу. Постачальник послуг не дає гарантій, що даний професійний профіль відповідатиме очікуванням Отримувача послуг.

д) Постачальник послуг також не несе відповідальності за вигоди, отримані у зв’язку з успішним прийомом на роботу за допомогою порталу.

е) Постачальник послуг виставить Отримувачу послуг фактуру, до якої будуть включені рекламні послуги.

 

ПОСТАЧАЛЬНИК ПОСЛУГ – КОРИСТУВАЧ – ОТРИМУВАЧ ПОСЛУГ

  1. a) Отримувач послуг та Користувач зобов’язані негайно повідомити Постачальника послуг про відомі їм випадки порушення Регламенту та про незаконний характер даних чи пов’язаної з ними діяльності. Після одержання такого повідомлення Постачальник послуг вжиє передбачених законодавством заходів, у тому числі унеможливить доступ до таких даних.

б) Постачальник послуг залишає за собою право заблокувати доступ до ресурсів Користувачів еротичного чи порнографічного змісту, а також таких, що суперечать законодавству, прийнятим звичаям чи обґрунтованим інтересам Постачальника послуг, у випадку отримання достовірної, обґрунтованої інформації про це.

в) Постачальник послуг, надаючи доступ до порталу, передбачає програми лояльності для Користувачів та Отримувачів послуг, які беруть участь у професійному навчанні.

г) Постачальник послуг прикладе всіх зусиль, щоб користування ресурсами порталу несло для обох сторін взаємну вигоду.

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

  1. Регламент вступає в дію 04.03.2016 р.

 

  1. У випадку зміни будь-якої Послуги або виникнення інших важливих обставин, Постачальник послуг має право в односторонньому порядку внести зміни до Регламенту. Зміни Регламенту вступають в дію через 7 днів після розміщення на порталі зміненого Регламенту.

 

  1. Регламент та договори про надання Послуг підпорядковуються польському законодавству.

 

  1. Будь-які спори, що виникнуть на підставі даного Регламенту, розглядатимуться польським судом загальної юрисдикції.

 

  1. У питаннях, які не регулюються даним Регламентом, застосовуються положення закону «Про надання послуг електронним шляхом», закону «Про захист персональних даних», Цивільного кодексу та інші чинні положення законодавства.